Weleda a antroposofická medicína

Rozhovor s členy výkonné rady Nataliyou Yarmolenko a Aldem Ammendolou.

Antroposofické léky působí jak na tělo, tak i na duši a ducha. Co pro Weledu znamená zdraví a proč se na sílu přírody tolik spoléháme?

Co pro Weledu znamená zdraví?

Nataliya Yarmolenko: Zdraví u nás vnímáme jako proces – neustále se utváří, okamžik za okamžikem. To také vyjadřuje účel naší společnosti: přispívat ke světu, v němž se zdraví a krása rozvíjejí v harmonii s lidmi a přírodou. Každý člověk má samozřejmě své vlastní předpoklady dané genetikou a zkušenostmi z dětství. Zároveň si však můžeme vybrat způsob života, který podporuje naše zdraví.

Aldo Ammendola: Zdraví pro nás neznamená pouze odstranění příznaků nemoci, ale i pomoc člověku jako celku. Tento cíl je společný všem přírodním léčebným postupům.

NY: Zdraví vnímáme komplexně. Uvědomujeme si, že náš organismus má schopnost samoregulace, aby byl a zůstal zdravý. Naše výrobky na této vrozené lidské síle staví.

Zdraví pro nás neznamená jen odstranění příznaků nemoci, ale také pomoc člověku jako celku.“
Aldo Ammendola

Weleda vyrábí antroposofické léky a přírodní kosmetiku již 100 let. Co to vlastně antroposofická medicína je?

AA: Antroposofická medicína bere v úvahu tělo, mysl a duši včetně lidské minulosti i současnosti. To vše dohromady činí antroposofickou medicínu a její léčebné metody tak výjimečnými.

NY: Z holistického pohledu nenazíráme pouze na člověka, ale také na přírodu. Jsme její součástí a vyvíjíme se společně s ní. Procesy v lidském organismu a v přírodě jsou tedy propojené. Z přírody čerpáme léky, které mohou mít v závislosti na svém složení příznivý vliv na různé funkce v organismu. 

Antroposofická medicína se považuje za komplexní a od alternativní medicíny se liší. Co to znamená?

AA: Alternativní medicína se považuje za „alternativu“, což znamená, že se používá namísto konvenční léčby. Antroposofická medicína oproti tomu sjednocuje konvenční medicínu s doplňkovými, naturopatickými přístupy, čímž pomáhá podpořit schopnost těla léčit se samo. Pomáhá tak navrátit do rovnováhy systémy v lidském těle, které nejsou ve vzájemné harmonii. Z tohoto důvodu hovoříme také o integrativní regulační medicíně

Takže člověk se nemůže stát antroposofickým lékařem bez diplomu z konvenční medicíny?

AA: Nemůže. A to platí nejen pro lékaře v soukromé praxi, ale i pro antroposofické kliniky, jako je Filderklinik poblíž Stuttgartu nebo komunitní nemocnice Havelhöhe v Berlíně. Tam najdete kompletní nabídku konvenční medicíny a antroposofické léčby pro vnitřní i vnější použití.    

NY: Antroposofická medicína však není jen pouhým doplňkem. Jde o zcela komplexní pohled, který bere v úvahu pacienta jako jedince a důvody, proč onemocněl. Jen tak je možné léčit příčinu nemoci, nikoliv pouze orgán nebo určité symptomy.

Konflikt mezi kritiky a zastánci antroposofické medicíny často vzniká proto, že existenci „duše“ a „ducha“ nelze prokázat. Tvrzení, že antroposofické léky působí na tělo, duši a ducha, tak může vyvolat nejistotu. Jak se s tímto faktem vypořádat?

NY: Přesně o to jde: lze lidské bytosti redukovat na fyzicky měřitelnou, viditelnou úroveň, nebo ne? Ve skutečnosti dnes existuje mnoho příkladů, kdy lze účinek prokázat i bez jakékoli látky. Uveďme jako příklad meditaci – funguje, ale proč? Ve společnosti Weleda vycházíme z toho, že i ve vědě existují různé dimenze, které je třeba brát v úvahu.

Jsme součástí přírody a vyvíjíme se společně s ní. Procesy v lidském organismu a v přírodě jsou tedy příbuzné.
Nataliya Yarmolenko

Kritici také tvrdí, že homeopatické a antroposofické léky neobsahují účinné látky. Co si o tom myslíte?

AA: Přírodní účinné látky v našich lécích mají obvykle nízkou potenci, od D2 do D12. Tím se dostáváme do oblasti medicíny založené na bylinných látkách. Říká se, že teprve od potence D23 účinná látka již není na molekulární úrovni zjistitelná. Původně se u těchto léků přikládal větší význam také interakci mezi lékařem a pacientem. Na těchto zkušenostech stavíme i my: v roce 2021 uplynulo 100 let od zahájení prodeje antroposofických léčiv společnosti Weleda. Máme také mnoho praktických zkušeností z klinik a od lékařů v soukromé praxi. Zprávy z terénu o terapeutickém použití antroposofických léků, a to nejen našich, jsou zdokumentovány ve “Vademecu antroposofických léčiv” (https://www.vademecum.org/). Účinnost našich léků dokazuje také řada vědeckých studií. Ty mimo jiné také ukazují, že je zapotřebí podstatně méně antibiotik, pokud se užívají společně s doplňkovými léčivy, včetně antroposofických léků. Zatím však není dostatek kvalitních studií, což je jeden z důvodů, proč pracuji ve Weledě. Mým úkolem je vědecky prokázat pozitivní účinky našich přírodních léků v širším měřítku.

Povězte nám více o své profesní minulosti.

AA: Jsem mikro- a molekulární biolog. Pracoval jsem v syntetickém farmaceutickém průmyslu i v onkologii. K antroposofické medicíně v celé její šíři jsem si našel cestu přes bylinné léky.

Co vás přesvědčilo pracovat v tomto oboru?

AA: Síla přírody. Lidé všechno okopírovali právě od ní, není to úžasné? Šedesát až sedmdesát procent všech konvenčních léků pochází z přírody nebo je z ní odvozeno. Například kyselina salicylová, používaná v lécích proti bolesti, je izolovaná účinná látka z vrbové kůry. Není to snad jasná volba jít přímo k přírodě?

Jak chcete ještě lépe prokázat účinnost léků Weledy?

AA: Prostřednictvím investic do výzkumu a vývoje. V příštích pěti letech budeme investovat desítky milionů eur do zkoumání účinnosti současných léků i do vývoje zcela nových.

NY: Chceme také vyvinout nové metody, které by ukázaly, jak samoregulace funguje a jaký je její vliv na jemnější aspekty lidského organismu, jako je mysl a duch. Pro tato témata jsme již vytvořili pracovní skupiny.

Paní Yarmolenko, jako členka výkonné rady společnosti Weleda jste zodpovědná za divizi trhu. Jak je holistický pohled na člověka slučitelný s ekonomickou realitou?

NY: Jsem lékařka a do společnosti Weleda jsem nastoupila v roce 2002. Během své lékařské praxe jsem měla velmi dobré zkušenosti s antroposofickými léčivy, a tak jsem si řekla: “Pokud chci opravdu něco změnit, musím přispět k tomu, aby byl tento druh medicíny dostupný širšímu okruhu společnosti.” Ve Weledě se řídíme zásadou “účel nad ziskem”, proto jsou naše hodnoty důležitější než výsledný výdělek. Jako obchodní podnik ale samozřejmě musíme být zdraví i my samotní. Skloubit tyto dva aspekty není snadný úkol. Privatizace zdravotnictví v Německu však ukázala, jak problematické může být, když se zdraví řídí především ekonomickými cíli. Ve společnosti Weleda se snažíme jít jinou cestou a nejprve se ptáme: “Co pomáhá lidem a přírodě?”    

Jak důležité je pro společnost Weleda to, odkud a jakým způsobem jsou získávány suroviny pro její léky?

NY: Je to pro nás to hlavní. Cestu, kterou látka v přírodě urazila, její životopis, považujeme takříkajíc za součást kvality našich výrobků. Je tedy důležité, aby naše suroviny pocházely z přírody. Vezměme si například náš lék na nachlazení Infludoron, k jehož výrobě je potřeba mimo jiné železo, a to z udržitelně vytěžené železné rudy. Ekologie a udržitelnost jsou totiž pro společnost Weleda velice zásadní. Mnoho rostlinných látek, které zpracováváme, pochází z naší zahrady léčivých rostlin ve Wetzgau u německého města Schwäbisch Gmünd. Mezi rostliny, které tam pěstujeme, patří třeba blín černý, ostropes trubil a prvosenka jarní, které potřebujeme pro přípravu léku Cardiodoron určeného k léčbě kardiovaskulárních poruch. Jedná se tedy o regionální produkt, který je prospěšný pro lidi i přírodu.      

AA: Až dosud měly ekologie a udržitelnost pro farmaceutický průmysl pouze druhořadý význam. To se však mění, a to nejen na národní úrovni. Evropská unie nedávno vydala novou farmaceutickou strategii, která nyní zahrnuje i ekologické aspekty. Ve Weledě nás to samozřejmě potěšilo, protože tyto aspekty jsou pro nás důležité již 100 let, nemluvě o našich pěstebních projektech. I proto jsme se v roce 2011 připojili k Unii pro etický BIO obchod (UEBT). V roce 2018 jsme se stali jednou z prvních společností na světě, která získala certifikát UEBT za důsledné etické získávání surovin. 

Nataliya Yarmolenko je lékařkou a jako členka výkonné rady zodpovídá za divizi trhu. Aldo Ammendola je mikro- a molekulární biolog a jako člen výkonné rady je zodpovědný za oddělení výzkumu a vývoje.