Jak funguje antroposofická medicína

Léčiva od Weledy jsou navržena tak, aby podpořila tělo v tom, jak si pomoci samo. Účinné látky, které obsahují, pocházejí z rostlin, minerálů a kovů. A některé z nich zpracováváme velmi speciálními metodami.

Co je to přesně antroposofická medicína?

Antroposofická medicína je integrativní medicína, která se zaměřuje na holistické potřeby pacienta. Navazuje na dvě lékařské školy: na jedné straně vědeckou, konvenční medicínu s jejími výsledky a metodami, na druhé straně duchovní vědecké poznání antroposofie. Oba přístupy jdou ruku v ruce. Vždyť i člověk se skládá nejen z těla, ale také z duše a individuální osobnosti. Léčení v našem pojetí není jen o boji proti symptomům, ale také o podpoře vaší individuální, holistické cesty ke zdraví. Naše léčiva jsou navržena tak, aby posilovala schopnost vašeho organismu uzdravovat se. 

Udržitelné a ekologické

Antroposofická medicína se snaží pomáhat lidem i planetě. K přírodě se chováme s respektem a ekologické principy jsou základem našich farmaceutických postupů. Naše odpovědnost začíná u surovin a pokračuje u pacientů. Tuto odpovědnost posouváme ještě dále tím, že věnujeme pozornost biologické rozložitelnosti našich výrobků a způsobu správné likvidace zbytkových materiálů. Naše léčiva jsou vyráběna z účinných přírodních látek způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí, šetří zdroje a respektuje spolupráci s našimi partnery.

Jste součástí přírody

Příroda má mocnou léčivou sílu. Tuto sílu můžete najít nejen v léčivých rostlinách, ale i sami v sobě. Právě zde přicházejí na řadu léčiva od Weledy. Jsou určena nejen k odstranění příznaků pomocí účinných přírodních látek, ale také k tomu, aby vašemu tělu připomněla jeho vlastní přirozené samoléčivé síly a aktivovala je. Kvalita a účinnost těchto produktů je výsledkem nejen našich přírodních surovin a speciálních receptur, ale také výrobních postupů, z nichž některé jsou naprosto unikátní a používané výhradně společností Weleda.

Léčivé rostliny – čerstvě nasbírané a zpracované

Mnoho léčivých rostlin pěstujeme sami podle zásad biodynamického zemědělství. Výroba tinktur probíhá jen pár kroků od naší zahrady s léčivými bylinami. Ihned po sklizni jsou čerstvé rostliny přivezeny do provozovny ke zpracování.
Od semínka přes rostlinu, sklizeň a zpracování až po farmaceutický proces: každý z mnoha jednotlivých kroků slouží k přeměně síly této rostliny v lék.

Jedinečné výrobní metody

Vyvinuli jsme jedinečné výrobní metody, abychom využili sílu přírody.

Kovové zrcadlo

Výroba kovových zrcadel je jedinečný proces, který je časově i pracovně náročný. Například při výrobě zlatých zrcadel se malé množství tohoto drahého kovu zkapalňuje a za stálého zvyšování teploty ve vakuu vypařuje. Vzniklé kovové zrcadlo se nanáší na stěny skleněné baňky, poté se seškrábne a v dalších krocích je zpracováno pro různé léky. 

Proces potencování

Vyvinuli jsme vlastní postup potencování, který vychází z klasické metody podle lékaře Samuela Hahnemanna. Probíhá ve speciálních místnostech, které umožňují klidnou a nerušenou farmaceutickou práci. Naši speciálně vyškolení odborníci ručně rytmicky protřepávají roztoky, aby vznikly různé potence. Každá z nich je tak vytvářena ručně. Práce s potencí vyžaduje zručnost, soustředění, vnitřní klid a zkušenosti. Na rozdíl od mnoha klasických homeopatických léků jsou ty od Weledy obvykle potencovány pouze v několika fázích, a proto obsahují analyticky zjistitelné koncentrace účinných látek.   

Vegetabilní kovy

Dalším speciálním farmaceutickým postupem, který Weleda používá, je vegetační stabilizace kovů. Při tomto procesu se z přirozeně se vyskytujícího kovu, například z pevného stříbra, vyrábí vysoce zředěný rozpustný přípravek. Ten slouží jako druh hnojiva pro půdu, v níž lze pěstovat léčivou rostlinu. Umožňuje rostlině absorbovat kov prostřednictvím kořenů, čímž se kov zesiluje a dynamizuje. V době květu se rostlina sklidí a zkompostuje a na jaře následujícího roku se tento kompost použije k hnojení nového záhonu pro stejný druh rostliny. Tento proces potenciace se opakuje ještě jednou a poté se rostlina třetí generace zpracuje na léčivý přípravek. Ten obsahuje nejen blahodárné účinky rostliny, ale například také vlastnosti dynamizovaného stříbra, jež bylo v průběhu tří let aktivováno v rámci životního procesu rostliny. 

Rh postup

Zkratka Rh, která se objevuje v názvu některých léčiv Weleda, znamená „rytmus“. Farmaceutický postup Rh – praktikovaný pouze společností Weleda – se používá k výrobě speciálních vodných (tedy nealkoholových) přípravků z čerstvých rostlin. Ráno se šťáva vylisovaná z rostlin opakovaně zahřeje na 37 ℃ a rytmicky se promíchá. Večer se pak zchladí na 4 ℃ a znovu se rytmicky promíchá. Množství světla, kterému je přípravek vystaven, se rovněž mění podle určitého rytmu. Výsledné fermentované přípravky nevyžadují další konzervační látky. Postup Rh používaný společností Weleda je v současné době začleněn do Evropského lékopisu (Ph. Eur.).