Kořeny krásy a zdraví

Jsme to, co jíme a čím se obklopujeme. Jsme součástí celku a jen v harmonii s ním můžeme žít skutečně zdravý a naplněný život.

Touto cestou se ubíraly myšlenky Rudolfa Steinera, zakladatele značky Weleda a možná posledního skutečně renesančního myslitele v Evropě. Jeho duchovní dítě antroposofie - tedy moudrost (sofia) člověka (antropos) -  je komplexní nauka, ve které Steiner propojuje fyzický a duchovní svět často překvapivým, ale funkčním způsobem. Boří představu o nepraktických filosofech, protože antroposofické principy jsou stále aktuální a prakticky využívané. Třeba waldorfská pedagogika nebo biodynamické zemědělství, jejichž přínos oceňujeme dnes možná ještě více než v době jejich vzniku.

 

Založením Weledy v roce 1921 Steiner důmyslně propojí svůj zájem o člověka a znalosti přírodních cyklů. Weleda od počátku stojí na čistě přírodních ingrediencích z biodynamického pěstování a mezi kosmetickými značkami je tímto naprosto unikátní. Žádná jiná nemá takovou tradici v důrazu na čistotu a původ surovin. To, co je ještě dnes nadstandard, je pro Weledu už od začátku základ a podstata. Biodynamické pěstování je ten absolutně nejčistší a nejpřirozenější způsob zemědělství, který umíme provozovat. Funguje na principu soběstačného celku v naprosté harmonii s přírodními rytmy. V praxi to vypadá tak, že statek nebo usedlost jsou zcela soběstačné a využívají jen to, co sami vyprodukují - žádné dodatečné zavlažování, místo hnojiva pouze vlastní kompost a specificky upravené přírodniny. Pěstuje se a sklízí v souladu s kosmickými rytmy, což dobře znali naši předkové. Rostliny nerostou rovnoměrně a lineárně, ale cyklicky - jednou jde síla do kořene, pak zase do listu, květu nebo plodu. Pokud dostanou péči správně zacílenou, propojí se již během pěstování hmotná a duchovní podstata a pracujeme se čtvrtým rozměrem - správným časem. Takové pěstování je nejen velmi ekologické, ale hlavně perfektně udržitelné. 

Péče je v podání Weledy celostní v pravém slova smyslu. Ve své domovině má v sortimentu i produkty přírodní medicíny a homeopatické přípravky. U nás známe Weledu především díky kosmetickým produktům. Koncept a receptura jsou perfektně vyladěné jak k potřebám těla, tak ducha. Weleda drží původní Steinerův koncept, kdy každému produktu/produktové řadě vévodí “klíčová rostlina”. Ta je srdcem receptury a představuje přínos pro naše zdraví na hmotné i nehmotné úrovni. Na fyzické úrovni má vlastnosti pečující, regenerační nebo čisticí a na symbolické duchovní úrovni přináší přesah, který rezonuje s naší duší v daném životním období. Jako pupalka, která je královnou anti-age péče. Zároveň se jí přezdívá “královna noci”, protože květ se rozvíjí večer a kvete jen jedinou noc. Ukazuje nám tak cestu do nitra a schopnost prožívat klid, pomíjivost i odvrácenou stranu dne. To je obraz skutečné zralosti a moudrosti, kterou vyšší věk přináší. S ní jsou pak sladěné všechny ostatní ingredience anti-age řady včetně čistě přírodní parfemace i barevného ladění obalu. Ve Weledě má vše svůj smysl a vše je plnohodnotnou součástí i celku.

 

Největším nepřítelem naší krásy i zdraví je odjakživa čas. Weleda ho ale má na své straně. Čas je zde arbitrem správného pěstování i adekvátního zacílení produktů. V každé životní fázi má pokožka a tělo jiné nároky a Weleda to respektuje. Nejde proti zákonům času, ale je s nimi v harmonii. Během téměř sta let její existence prověřil čas každý její aspekt. Díky tomu září na nebi přírodní kosmetiky jako nadčasová a téměř nesmrtelná stálice. 

S Weledou máte čas na své straně

Přírodní kosmetika - to jsou čisté ingredience a respekt ke zdraví pokožky. Krása a zdraví mají jít ruku v ruce. Největším nepřítelem krásy i zdraví je však čas. Ale Weleda ho má na své straně. Čas je zde arbitrem správného pěstování i adekvátního zacílení produktů. V každé životní fázi má pokožka a tělo jiné nároky a Weleda to respektuje. Nejde proti zákonům času, ale je s nimi v harmonii. Během téměř sta let její existence prověřil čas každý její aspekt. Díky tomu září na nebi přírodní kosmetiky jako nadčasová a téměř nesmrtelná stálice. 

 

Zatímco jiné kosmetické značky s časem zkouší bojovat předem prohrané bitvy, Rudolf Steiner, zakladatel Weledy, přemýšlel o čase jako o spojenci. Respekt k plynutí času a využití jeho sil v náš prospěch se objevuje v mnoha aspektech antroposofie. Antroposofie totiž není jen filosofická nauka, ale hlavně cesta k propojení hmoty, ducha a právě času. A jak dostat čas do kosmetiky tak, aby fungoval pro nás a ne proti nám?

 

Hmotná část kosmetické péče Weleda vychází z konceptu biodynamického zemědělství, nehmotná pak ze Steinerova pojetí vývoje lidského ducha, jak ho formuluje ve waldorfské pedagogice. Už samotné tyto dva koncepty jsou v pravém slova smyslu nadčasové. Nejen, že nezastaraly, ale dokonce se těší stále větší oblibě a až jasnozřivě odpovídají na problémy naší doby, o kterých Steiner nemohl mít ještě ani ponětí. A u obou hraje čas velmi významnou roli.

Biodynamické pěstování je tím nejohleduplnějším způsobem, jakým se můžeme o půdu starat. Statek je plně soběstačný celek, který je v naprosté harmonii s přírodními rytmy. Žádná umělá závlaha, jen déšť. Žádná hnojiva, jen vlastní kompost a přírodní preparáty. A správný čas. Ten je totiž v zemědělství nejdůležitější. Zvykli jsme si na jahody v zimě a čerstvé růže po celý rok. Ale za jakou cenu. Příroda totiž takhle nefunguje. Je čas jahod, čas růží i čas odpočinku. A jen ve správný čas jsou jahody opravdu sladké a plné vitamínů a růže sametové a voňavé. Takové ingredience právě najdete v produktech Weleda. Neuspěchané, naprosto čisté a plné těch nejprospěšnějších látek.

 

Svůj vlastní čas pak má i naše tělo a pokožka. Není stejná ve středním věku jako byla v mládí. Aspekt času se nám tu znovu ukazuje jako důležitější kritérium než všeobecně používaný typ pleti. Antroposofie dělí vývoj lidského ducha i těla do sedmiletých cyklů a stejný princip použije Steiner i při formulaci prvních produktových řad Weleda. Kosatec, růže, granátové jablko a pupalka jsou klíčovými rostlinami pro čtyři sedmileté cykly naší pleti od 21 až do 56 let. Klíčová rostlina vždy představuje základ a srdce receptury a udává tón celému produktu i řadě. S ní ladí i všechny ostatní ingredience, čistě přírodní parfemace vytvořená z éterických olejů i barevné ladění obalů. U Weledy je každý detail plnohodnotnou částí celku.

 

Díky Weledě tak dokážete dát pokožce to nejlepší ve správný čas a podpoříte sílu přítomného okamžiku perfektně zacílenou péčí. Dělat věci ve správný čas je ta nejvyšší forma mistrovství. A téměř sto let tradice Weledy dokazuje, že jsme v této zkoušce času obstáli.