Jak vnímáme udržitelnost?

Udržitelný přístup je dlouhodobou součástí naší identity. Jak naše přírodní kosmetika, tak i antroposofická léčiva respektují nejen každého z vás, ale také okolní svět. V rámci každodenních aktivit myslíme na budoucnost, jsme zodpovědní i ohleduplní a pečujeme o životní prostředí.

Přijímáme odpovědnost

Každé podnikání má určitý vliv na životní prostředí… My se odpovědnosti nezříkáme, naopak jsme za náš angažovaný přístup získali řadu ocenění. Zasazujeme se o rozvoj biodynamického zemědělství, pečujeme o zdravou a úrodnou půdu, chráníme klima i biologickou rozmanitost a udržujeme dlouhodobé a férové vztahy se všemi našimi dodavateli po celém světě. Náš přístup je sociálně, environmentálně i ekonomicky odpovědný.

Střídmost a odolnost

Před každým krokem, který ve Weledě podnikneme, se nejprve zamyslíme. Naší filozofií totiž je brát z přírody jen tolik, kolik jí můžeme vrátit. Ve skutečnosti se jí snažíme odvděčit ještě víc – a přesně o tom je udržitelnost. V některých oblastech podnikání se nám tento přístup daří naplňovat velmi dobře, a tam, kde ještě máme rezervy usilujeme o zlepšení. Udržitelnost je velmi úzce spojena s odolností, proto jako společnost pracujeme na tom, abychom byli silní na různých úrovních. Naše biodynamické zahrady a fair trade projekty po celém světě podporují půdu a místní ekosystémy. Se všemi našimi partnery udržujeme dlouholeté, férové vztahy, které zahrnují vyplácení spravedlivých mezd a podporujeme projekty se sociálním dopadem.

Jsem přesvědčen, že čím jsme odolnější, tím lépe můžeme jednat udržitelně.
Dr. Stefan Siemer, vedoucí oddělení udržitelnosti ve společnosti Weleda
98
námi vyprodukovaného odpadu recyklujeme.
100
elektřiny, kterou využíváme v našich výrobních závodech ve Švýcarsku, Německu a Francii pochází z obnovitelných zdrojů.
60
našich obalů je vyrobených ze skla.

Neustále usilujeme o ochranu klimatu

Už od samotného založení společnosti Weleda v roce 1921 podnikáme v souladu s lidmi a přírodou. Každý den hledáme nové cesty, jak bychom mohli zlepšit biologickou rozmanitost i kvalitu životního prostředí. A součástí toho všeho je také ochrana klimatu. V našich závodech využíváme pouze elektřinu z obnovitelných zdrojů a podporujeme projekty zasazující se o úrodnější půdu. Také jsme vyvinuli vlastní osevní strategii, která pomáhá zlepšit biodiverzitu a prosazujeme používání obalů vyrobených z recyklovaných materiálů.

Co děláme pro ochranu klimatu?

 • v našich výrobních závodech v Německu, Švýcarsku a Francii využíváme 100 % obnovitelnou energii.
 • jsme zastánci biodynamického zemědělství, díky kterému se zvyšuje obsah humusu v půdě, která pak pohlcuje velké množství uhlíku. V našich produktech proto zvyšujeme množství přírodních ingrediencí pocházejících z biodynamického zemědělství.
 • díky tomu, že jsme začali obaly produktů z řady Weleda Baby vyrábět z recyklovaných PET lahví (rPET) ušetříme 250 tun ekvivalentu CO2 ročně. Do budoucna plánujeme podíl recyklovaného materiálu v našich obalech stále zvyšovat.
 • naším cílem je každoročně snížit energetickou náročnost (spotřeba energie vydělená objemem výroby) o 2,5 %.
 • vyvíjíme globální koncept udržitelné mobility a logistiky.
 • ohledně nákladů, které plynou ze získávání přírodních ingrediencí pro naše produkty, jsme 100 % transparentní.

 

Příroda potřebuje, abychom jí byli dobrým partnerem.
Ueli Hurter, biodynamický zemědělec a člen představenstva společnosti Weleda

Co je nákladové účetnictví?

Stačí k udržitelnějšímu podnikání snížit produkci emisí nebo naopak zvýšit podíl recyklovaného materiálu v obalech? To si nemyslíme… Ve Weledě aktivně podnikáme i další kroky, díky kterým je svět lepším místem. Například podpora biodynamického zemědělství a snaha zlepšit kvalitu půdy, aby byla zdravá a úrodná. V jiných aspektech, jako jsou např. obaly nebo ochrana klimatu, máme ještě co dohánět, proto jsme si nyní stanovili nové ambiciózní cíle. Děláme vše pro to, abychom dosáhli pozitivnější bilance naší hospodářské činnosti. 

Využíváme nákladové účetnictví (TCA), environmentální metodu, v rámci které se posuzuje rozdíl mezi ekologickým a konvenčním zemědělstvím. To znamená, že sledujeme emise CO2, sekvestraci CO2, spotřebu vody a její znečištění, spotřebu energie i erozi a kvalitu půdy. Z našeho pozorování vyplývá, že má ekologické a biodynamické zemědělství mnohem lepší bilanci celkových nákladů než zemědělství konvenční.

Uznání naší snahy o udržitelné podnikání

Jsme hrdí na všechna ocenění, která jsme získali. Patří mezi ně:

 • Sustainable Beauty Awards

 • Green Brands Award

 • Swiss Ethics Award

 • German Sustainability Award

 • • Good Brand Award za ekologické obaly

 • • a řada dalších ocenění, která naše certifikovaná přírodní kosmetika získala