Rozvíjíme zdraví a krásu v souladu s přírodou a člověkem

My lidé jsme navzájem propojeni a tvoříme součást přírody. Proto máme odpovědnost jak vůči sobě navzájem, tak i vůči životnímu prostředí. Na základě našich hodnot jsme ve Weledě formulovali šest hlavních zásad.

1. Holistický přístup

Myslíme, cítíme a jednáme holisticky.

Vždy se na vše díváme z širšího úhlu pohledu a snažíme se věci pochopit v celé jejich rozmanitosti. K sobě i svému okolí přistupujeme ohleduplně. Naše činy jsou promyšlené a zvažujeme jejich dopad na svět. Jsme otevření a inspirujeme se novými a vizionářskými nápady.

2. Odpovědnost

Jsme vzorem, a proto přebíráme odpovědnost za své činy.

Přijímáme odpovědnost za své činy, a to i co se týče budování dlouhodobých partnerství. Jsme si vědomi dopadu svých činů a akceptujeme svou roli průkopníků a tvůrců trendů. Považujeme se za vzor: pro vás i pro společnost.

3. Důvěra

Důvěru vytváříme transparentností a upřímností.

Vaše důvěra je pro nás stěžejní. Proto je pro nás zásadní, abychom to, co ztělesňujeme navenek, žili a realizovali také uvnitř. Naše komunikace je otevřená a upřímná. Snažíme se o co největší transparentnost a přijímáme odpovědnost za své chyby. Naše partnerství a spolupráce jsou jasné, autentické a čestné.

Rozvíjet zdraví a krásu v souladu s přírodou a člověkem je naším cílem.

4. Ekonomická udržitelnost

Fungujeme zdravým a efektivním způsobem, protože ekonomický úspěch umožňuje spoustu věcí.

Dbáme na naši ziskovost. To nám zajišťuje finanční nezávislost a ekonomickou udržitelnost. Dobré řízení podniku pro nás znamená, že ziskovost není sama o sobě cílem, ale prostředkem k naplnění našeho firemního poslání „rozvíjet zdraví a krásu v souladu s přírodou“ a zůstat inovativní. Být efektivní jako společnost nám zajišťuje potřebné prostředky k vytváření hodnot pro společnost. Mít ziskový podnik pak umožňuje konat ještě více dobra pro lidi a přírodu.

5. Otevřenost

Ve Weledě si udržujeme průkopnického ducha a jsme otevřeni novým nápadům.

Stejně jako naši zakladatelé před 100 lety i my hodláme nadále plnit roli průkopníků. Tím máme na mysli kreativitu, nadšení pro nové nápady a aktivní hledání nejlepších řešení. Tím pomáháme utvářet změny a dáváme prostor co největšímu počtu odvážných nápadů. Neustále pracujeme na tom, abychom věci dělali lépe, a ceníme si síly rozmanitosti.

6. Inspirace

Inspirujeme lidi pro víru v sílu přírody.

Jsme součástí přírody a příroda je pro nás úžasným vzorem. Již 100 let využíváme její sílu ve svých výrobcích, abychom podpořili vaši přirozenou pohodu a vitalitu. Pěstováním surovin podle zásad biodynamického zemědělství pečujeme o zdravou půdu a pomáháme zachovat biologickou rozmanitost. A protože ve své práci nacházíme hluboký smysl, milujeme to, co děláme.