Ekonomická udržitelnost

V udržitelné ekonomice se zdroje Země nevyčerpají rychleji, než je obnovuje příroda.

V udržitelné ekonomice se zdroje Země nevyčerpají rychleji, než je obnovuje příroda.

Ziskovost je produktem vzkvétajících ekosystémů a prosperujících komunit. Přínosy jsou spravedlivě sdíleny. Pro společnost Weleda je etická a hodnototvorná ekonomika více než jen fráze – je to jádro podnikání spolu s lidmi, kteří ji realizují.

Ekonomika vytvářející hodnoty

Ziskovost je produktem vzkvétajících ekosystémů a prosperujících komunit. Přínosy jsou spravedlivě sdíleny. Pro společnost Weleda je etická a hodnototvorná ekonomika více než jen fráze – je to jádro podnikání spolu s lidmi, kteří ji realizují.

 

Dle našeho názoru je udržitelná ekonomika postavena na etických principech, inovacích, investicích a zdravém finančním základu a s co nejlepším využitím dostupných zdrojů. Záměrem je podporovat využívání těchto zdrojů způsobem, který je účinný, odpovědný a který může poskytnout dlouhodobý přínos a zároveň poskytuje stálý zisk.

Aby byla zvýšena hodnota společnosti Weleda, zaměřujeme se na spotřebitele i zaměstnance – na jejich osobní rozvoj, zdraví a potřebu vyváženého životního stylu, včetně fyzické pohody. Toto je naše definice etické a hodnototvorné ekonomiky.

Zisky a investice

Silné obchodní porozumění určuje ekonomickou orientaci společnosti Weleda. Abychom udrželi vizi společnosti Weleda živou, je nezbytné zajistit dlouhodobou nezávislost a autonomii, ale pokud nedosáhneme ekonomického úspěchu, nemůžeme realizovat udržitelnou firemní strategii. Zisk podniku je nutný k investicím do společenské a environmentální udržitelnosti.

Snížení rizika

Svou odpovědnou obchodní činností zlepšuje společnost Weleda schopnost společnosti řešit rizika – od chování na trhu a environmentálních otázek až po vztahy se zaměstnanci, zájmovými skupinami a zainteresovanými stranami. To vytváří udržitelnou hodnotu, kterou lze rozdělit zaměstnancům prostřednictvím příjmů, investorům prostřednictvím dividend a širší veřejnosti v zemích, kde působíme, prostřednictvím placení daní.

Přidaná hodnota

Přidaná hodnota společnosti

Obchodní aktivity společnosti Weleda vytvářejí hodnotu pro společnost a naše prohlášení o přidané hodnotě vysvětluje přínos skupiny Weleda do soukromých a veřejných příjmům. Ukazuje také výdaje, které společnost Weleda vynaložila, aby dosáhla závazků své společnosti a jak byla přidaná hodnota rozdělena.

„Společnost Weleda vnímá své zaměstnance jako spolupodnikatele, kteří jsou součástí obchodního procesu. Podpora a prosazování pocitu osobní odpovědnosti a sebeuvědomění každého jednotlivce je pro nás nesmírně důležitá.“

Zjisti více

Etické chování

Snaha o sociální odpovědnost pomáhá jednotlivcům a organizacím mít pozitivní vliv na rozvoj, podnikání a společnost. Jako společensky orientovaná společnost klademe velký důraz na zajištění bezpečnosti, individuálního rozvoje a celkového zdraví zaměstnanců, dodavatelů a partnerů.

Sociální udržitelnost

Splnění naší odpovědnosti

Náš závazek v oblasti životního prostředí sahá od otázek biologické rozmanitosti, přes nákup surovin, využívání přírodních zdrojů a udržitelných obalů až po snižování emisí vody a odpadu a snižování emisí skleníkových plynů.

Environmentální udržitelnost