Weleda je nyní B Corp

Weleda se již 100 let věnuje přírodě a společnosti. Mezinárodní nezisková organizace B Lab nyní potvrdila, že díky naší firemní kultuře děláme svět lepším i my.

Kdo je B Lab a co je to B Corp?

Podnikání jako poselství společného dobra – to je základní vize B Lab. Tato nezisková organizace byla založena v roce 2006 v USA a certifikuje ziskové společnosti pod značkou B Corporations (zkráceně B Corps). Písmeno „B“ je odvozeno od anglického slova „beneficial“ a představuje přínos pro společnost a životní prostředí, který tyto podniky splňují. Členové celosvětové komunity B Corp dnes společně pracují na tom, aby se naše planeta stala lepším místem. A jak to dělají? Tím, že podrobují podnikatelské postupy zkoušce – zájemci z řad podniků musí projít nekompromisním certifikačním procesem podle přísných kritérií: Jakými hodnotami se řídí, pokud jde o styl řízení? Jaká práva mají jeho zaměstnanci? Jaký je jeho dopad na životní prostředí, společnost a zákazníky? Společnost s certifikovaným statusem B Corp splňuje nejvyšší standardy ověřené sociální a enviromentální výkonnosti a vyvažuje zisk a účel.  

Cíle a hodnoty celosvětového hnutí

B Lab sdružuje společnosti, které usilují o jednotný cíl: vybudovat inkluzivnější a udržitelnější ekonomiku pro všechny. „Usilovat o společné dobro je změna paradigmatu,“ vysvětluje Dr. Stefan Siemer, vedoucí oddělení udržitelnosti společnosti Weleda. „Zisk zůstává důležitým cílem, ale nikdy ho nesmíme dosáhnout na úkor lidí, zvířat nebo životního prostředí.“ B Corporations se zavázaly k dlouhodobému procesu neustálého zlepšování: každé tři roky se musí znovu certifikovat a splňovat stále náročnější standardy. Cílem není být méně špatný, ale prostřednictvím příkladných obchodních praktik dělat více dobrého pro lidi a životní prostředí. B Corporations jsou definovány jako sociální podniky využívající své zisky k vytváření přidané hodnoty pro společnost.

Jak se společnosti stávají certifikovanými B Corps?

Pro získání certifikace B Corp spolupracují společnosti s organizací B Lab na hodnocení svého podnikání do posledního detailu. Jádrem procesu je takzvaný B Impact Assessment (hodnocení dopadu). Tento nástroj měří, jak obchodní rozhodnutí ovlivňuje všechny zúčastněné strany – akcionáře, zaměstnance, zákazníky a dodavatele. Výsledek hodnocení dopadu vyšší než 80 bodů umožňuje společnosti učinit další krok k certifikaci. Klíčovou roli hraje právní odpovědnost: například v případě společnosti Weleda je usnesením vlastníků snaha o společné dobro a ekologickou pohodu zakotvena ve firemních stanovách. Certifikované společnosti podporují hnutí B Corp ročním certifikačním poplatkem, podepisují B Corp Deklaraci vzájemné závislosti a souhlasí s podmínkami dohody. Náš pozitivní dopad je podpořen transparentností: podrobná hodnotící zpráva je veřejnosti k dispozici na adrese https://bcorporation.net/directory/weleda-a-g-group.

B Lab necertifikuje výrobky, ale celou společnost a hodnoty, kterými se řídí.
Dr. Stefan Siemer, vedoucí oddělení udržitelnosti

Co znamená tato certifikace pro společnost Weleda

 

Vždy jsme se snažili o udržitelnost. Jako účelově zaměřená společnost usilujeme o budoucnost, která je sociálně spravedlivá a udržitelná z hlediska životního prostředí. Naše prostředky investujeme u etických bank. B Lab chválí naši certifikovanou přírodní kosmetiku a férové vztahy, které budujeme s našimi partnery. Získání certifikace B Corp pro nás bylo dalším logickým krokem, jak ještě efektivněji uplatňovat naše hodnoty v praxi. Namísto mnoha jednotlivých opatření, jimiž jsme se řídili v minulosti, jsme nyní zahájili ambiciózní komplexní program ochrany klimatu. Do konce roku 2021 chceme být průměrně klimaticky neutrální. Zpočátku se naše úsilí zaměřuje na naše budovy, výrobní zařízení a vozový park. Od roku 2022 budeme zlepšovat ekologické vlastnosti všech výrobků Weleda. To zahrnuje hledání inovativních řešení pro dopravu, dodavatelské řetězce, zemědělské pěstování surovin a obalové materiály včetně výroby i likvidace. Do roku 2025 chceme výrazně snížit naši finanční uhlíkovou stopu i dopad našich výrobků na životní prostředí během jejich používání (například zamezením používání horké vody). V rámci našeho programu One Percent investujeme do boje proti změně klimatu, pro zlepšování stavu půdy a ochranu biologické rozmanitosti.

Zjistěte více o B CORP a Weledě

Náš závazek vůči globální komunitě

Jako součást komunity B Corp chceme být aktivním vzorem a jít příkladem. To zahrnuje i otevřené sdílení našich zkušeností s celým hnutím B Corp. Nabízíme rady a podporu ostatním vedoucím pracovníkům firem, kteří mají zájem o certifikaci. Prostřednictvím přednášek, workshopů a interních pracovních skupin přispíváme svými poznatky a zkušenostmi. Důležitá je také propagace na politické úrovni, proto se aktivně snažíme o dialog s osobami s rozhodovací pravomocí. „Všichni známe nejdůležitější problémy udržitelnosti tohoto světa, “ podotýká Stefan Siemer. „Jako celosvětové hnutí B Corporations ukazuje, že finančních, sociálních i enviromentálních cílů lze dosáhnout současně a že jsou vzájemně výhodné.“

Od roku 2020 ochránily společnosti B Corps na celém světě

200000
hektarů půdy
16
milionů tun uhlíku
225
milionů litrů vody

Fakta a milníky

  • Nezisková organizace B Lab byla založena v USA roku 2006.
  • V současnosti je na světě více než 4 000 certifikovaných společností B Corporations, které zastupují více než 150 průmyslových odvětví v 77 zemích.
  • Mezinárodními značkami s certifikací B Corp jsou například Patagonia, Fairphone, Hootsuite a Ben & Jerry's.
  • Celosvětové hnutí B Corp také spolupracuje s městy na prosazování pozitivních změn prostřednictvím iniciativy Cities Can B. Ta má společné projekty s Edinburghem, Cordobou, Barcelonou, Santiagem, Mendozou, Rio de Janeirem, Córdobou a Asunciónem. 
  • Od roku 2020 ochránily společnosti B Corps na celém světě 200 000 hektarů půdy, kompenzovaly 16 milionů tun uhlíku a ušetřily 225 milionů litrů vody.
  • Od roku 2015 dohlíží B Lab Europe na rostoucí síť více než 400 certifikovaných B Corporations v devíti zemích kontinentální Evropy, včetně Francie, Dánska, Itálie a Španělska.
Více informací