Proč je součástí našich produktů palmový olej?

Zavázali jsme se k používání palmového oleje pouze z udržitelných zdrojů

Palmový olej je díky svým vlastnostem důležitou součástí kosmetických produktů. Od roku 2011 ho odebíráme z certifikovaného ekologického zemědělství a také přispíváme k ochraně deštných pralesů.

Přírodní kosmetika z účinků palmového oleje velmi těží a jen těžko si ji lze bez něho představit.

Najdete ho například v mýdlech od Weledy, jeho deriváty ale obsahují i naše další přírodní produkty. A čím to, že je palmový olej tak žádaný? Jeho velkou výhodou je, že se nemusí chemicky ztužovat, při zahřívání zůstává stabilní a má dlouhou trvanlivost. Palma olejná je velmi efektivní plodinou, která k produkci stejného množství oleje potřebuje mnohem méně půdy než sója nebo slunečnice.

Klíč tkví v udržitelném pěstování, ne v ničení deštných pralesů

Vlivem krátkozrakosti a s cílem dosáhnout rychlého zisku jsou kvůli plantážím palmy olejné káceny rozsáhlé plochy deštných pralesů. Biodiverzita deštných pralesů je jedinečná a místní půda funguje jako obrovský pohlcovač uhlíku. Odlesňování nejen, že ničí biologickou rozmanitost, ale také urychluje proměny klimatu. A právě to chceme změnit. Od roku 2011 proto odebíráme čistý, ekologický a fair trade palmový olej z Brazílie, pro jehož získání nebyl zničen ani ar deštného pralesa. 

Deštné pralesy nesmí mizet kvůli palmovým plantážím

Při výrobě kosmetiky se používá mnohem méně palmového oleje než je tomu v případě potravin. Přesto jsme se jako společnost zavázali, že naší činností v žádném případě neohrozíme jediný strom z deštného pralesa. Palmový olej proto odebíráme pouze ze speciálních plantáží, které se vysazují na neobdělávané půdě a kvůli kterým nemusela být vykácena žádná část zalesněné plochy. Ochrana biologické rozmanitosti je zároveň ochranou klimatu a měla by být jedním z důležitých cílů každé společnosti.

Jsme odhodláni hledat řešení

Kromě udržitelného získávání palmového oleje se snažíme jeho používání kompenzovat v zemích, kde se palma olejná pěstuje. Spousta zdejších plantážích zničila velké území deštného pralesa a tím i domov mnoha zvířat, například orangutanů na Borneu. Nadace Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) spolupracuje s lidmi v Indonésii na ochraně posledních žijících orangutanů a jejich přirozeného prostředí.

BOSF provozuje největší projekt na ochranu primátů na světě. Na ostrově vlastní dvě střediska, kde zachraňuje mladé orangutaní sirotky, které po zotavení vypouští do chráněných oblastí deštného pralesa. Protože nám osud těchto krásných, ohrožených zvířat není lhostejný, navázali jsme partnerství s německou odnoží nadace BOSF Germany, s jejíž pomocí podporujeme udržitelný rozvoj komunit na Borneu a podílíme se na zalesňování pralesa, aby orangutani získali zpět svůj domov.

Často přemýšlím nad tím, jak je příroda dokonalá – a že součástí mé práce je tento dokonalý stav zachovat
Annette Piperidis, manažerka pro udržitelné získávání zdrojů ve Weledě