Jak Weleda mění svět

Weleda se stala certifikovanou společností B Corp. V tomto rozhovoru se zaměříme na proces certifikace, vysoké standardy organizace, která ji vydává, a důvody, jež nás k tomuto kroku vedly.

Co vlastně B Corp znamená?

Stefan Siemer: B Corp je zkratka anglického výrazu „Benefit Corporation“ a tato certifikace dokazuje, že má současná společnost silné závazky a výsledky v oblasti sociálních i ekologických standardů. Vydává ji nezisková organizace B Lab. Je důležité si uvědomit, že certifikovány nejsou výrobky, ale činnost a celkový přístup společnosti. Důraz je kladen na sociální přidanou hodnotu a ekologickou udržitelnost, nikoli na maximalizaci zisku za každou cenu. Jinými slovy, jde o životní prostředí, biologickou rozmanitost, ochranu druhů, lidská práva a ochranu klimatu, zaměstnanců i zákazníků. B Lab tomu říká „podnikání jako poselství společného dobra“. Celosvětové hnutí B Corp vzniklo v USA a jeho cílem je učinit naši planetu lepším místem.

Zní to až příliš dobře na to, aby to byla pravda. Můžete upřesnit jejich poslání?

Stefan Siemer: Komunitu B Corp spojuje touha něco změnit. Ve světě podnikání se tento postoj rovná změně paradigmatu. Většinou je hlavním cílem podnikání dosahování zisku. To se sice v dohledné době tak úplně nezmění, v žádném případě by k tomu však nemělo docházet na úkor lidí, zvířat a životního prostředí. Takový byl vždy základní postoj společnosti Weleda, a proto nám dávalo smysl o tuto certifikaci požádat. Abychom tak mohli učinit, museli jsme změnit ustanovení o účelu ve stanovách naší společnosti, naší DNA. Nyní naše firemní cíle zahrnují obecné blaho a ochranu životního prostředí. 

Weleda receives B Corp certification

Pokud společnost Weleda vždy vyznávala tyto hodnoty, opravdu bylo důležité získat zmíněnou certifikaci?

Stefan Siemer: Ano, rozhodně! Proces certifikace zahrnuje důkladné posouzení celé společnosti. B Lab se například zajímá o pozitivní dopad, který máme na společnost, protože nakonec nejde jen o vydělávání peněz.

Udržitelnost je jádrem toho, co děláme, a je zakotvena v účelu naší společnosti. Být v souladu s přírodou a lidmi je možné pouze tehdy, pokud jsme odpovědnou a udržitelnou společností. B Lab uznává závazek společnosti Weleda k udržitelnému životu, například v naší certifikované přírodní kosmetice a férových vztazích, které udržujeme s našimi pěstitelskými partnery. V našem centru udržitelného rozvoje MUNDI ve městě Schwäbisch Gmünd si navíc udržitelnost mohou přímo vyzkoušet školní třídy, neziskové organizace i firmy. A také je tu fakt, že naše investice realizujeme prostřednictvím udržitelně smýšlejících bank. Inspiraci pro ekologický život poskytuje i časopis Werde, který společnost Weleda vydává.    

Existuje řada dalších certifikačních organizací s podobnými cíli. Proč se Weleda rozhodla pro certifikaci B Corp?

Stefan Siemer: Společnost Weleda působí po celém světě, což platí i pro B Corp. Navíc za ním stojí výjimečná komunita složená z velmi oddaných a inspirativních lidí. Tyto kontakty nás obohacují a rozšiřují naši perspektivu. Zvažovali jsme různé značky, ale nakonec jsme se rozhodli pro tuto, zejména kvůli její celosvětové přítomnosti. K tomuto rozhodnutí nás vedla skupina Weleda a naše oddělení udržitelnosti, přičemž ho plně podpořil celý manažerský tým i představenstvo.

Zaměřujeme se na sociální přidanou hodnotu a ekologickou udržitelnost, nikoli na maximalizaci zisku za každou cenu.

Proč se vůbec Weleda chtěla certifikovat?

Stefan Siemer: Vždy jsme aktivně prosazovali ekologicky a sociálně spravedlivou budoucnost. Nyní však k otázkám udržitelnosti přistupujeme ještě strategičtěji a systematičtěji než kdy dříve. Vezměme si například klima: podnikli jsme řadu jednotlivých aktivit pro ochranu klimatu, ale bez toho, abychom měli celkovou strategii. Zpětná vazba, kterou jsme získali v rámci procesu hodnocení B Corp, byla jedním z impulzů, abychom se nyní zaměřili na sledování velmi ambiciózních cílů v oblasti ochrany klimatu. Od letošního roku se již stáváme průměrně klimaticky neutrálními, pokud jde o naše budovy, výrobu a náš vozový park. Od roku 2022 se průměrně klimaticky neutrálními mají stát také všechny naše výrobky – jinými slovy celá podniková klimatická stopa a vše, co je pro výrobky potřebné, jako je doprava, dodavatelský řetězec, zemědělská výroba surovin a obaly včetně jejich výroby i likvidace. A díky našemu programu One Percent budeme investovat další procento z našich tržeb především do ochrany klimatu, zdraví půdy a biodiverzity.

Co musela Weleda udělat pro získání licence?

Stefan Siemer: Museli jsme zodpovědět a poskytnout dokumentaci k velkému množství otázek týkajících se všech aspektů společnosti. Do procesu bylo zapojeno více než 100 zaměstnanců, kteří shromažďovali a připravovali všechny potřebné informace. Od našeho prvotního rozhodnutí až po konečnou certifikaci nám to s podporou B Labu trvalo přibližně rok a půl. Snaha o společné dobro a ekologickou pohodu musela být písemně zakotvena a začleněna do stanov společnosti. Nyní se tak stalo – akcionáři společnosti Weleda o tom rozhodli na svém zasedání. Naše firemní strategie na tom nyní staví: snažíme se nejen vyhýbat negativním dopadům, ale také pozitivně přispívat velmi cíleným způsobem.

Jak se Weleda podílí na tomto hnutí?

Stefan Siemer: Chceme aktivně sloužit jako vzor a příklad pro komunitu B Corp, zejména ve Švýcarsku a Německu. V současné době existují stovky společností, které se také chtějí certifikovat a abychom je podpořili, velmi transparentně sdílíme naše zkušenosti s celým hnutím. Kromě toho pořádáme přednášky, účastníme se pracovních skupin a lobbujeme na politické úrovni tím, že usilujeme o dialog s osobami s rozhodovací pravomocí. Věřím, že pokud budou všichni pracovat na společných cílech, je zde velký potenciál. Známe hlavní problémy udržitelnosti ve světě a vlády se již dohodly na souvisejících cílech. Pokud jako hnutí dokážeme, že těchto cílů lze dosáhnout a zároveň zůstat finančně udržitelní, bude to sloužit jako vzor pro ostatní společnosti.

Zákazníci si stále více uvědomují, jaký dopad má jejich vlastní spotřeba na planetu a společnost. Lidé zcela oprávněně žádají značky a společnosti, aby se o ně staraly.

Jaký přínos má certifikace B Corp společnosti Weleda pro uživatele přírodní kosmetiky?

Stefan Siemer: Zákazníci si stále více uvědomují, jaký dopad má jejich vlastní spotřeba na planetu a společnost. Lidé zcela oprávněně žádají značky a firmy, aby se o ně staraly. Je to tedy důležitá součást příslibu produktu a značky. Tento trend může přispět k tomu, aby se svět stal lepším místem. Jako lídři v oboru certifikované přírodní kosmetiky a antroposofické medicíny tyto podněty rádi přijímáme, abychom zvýšili své úsilí. A protože farmaceutický průmysl zatím není v této oblasti tak daleko jako ten kosmetický, chceme být průkopníky udržitelnosti i v našem farmaceutickém podnikání.

Budou výrobky Weleda označeny značkou B Corp?

Stefan Siemer: Z pohledu spotřebitele jsou v současnosti v popředí jiná sdělení – například původ a kvalita našich surovin, poctivost a informace o balení. Certifikát B Corp pro nás není o tom, abychom generovali větší tržby. Kde a jak ho budeme označovat, se teprve ještě uvidí.

Ozývají se také kritické hlasy? Některé společnosti s certifikací B Corp zjevně nepracují zcela udržitelným způsobem.

Stefan Siemer: Společnosti, které nedělají nic, nemají šanci získat certifikát B Corp. Ale i když více konvenčních společností s tímto procesem teprve začíná a ještě nejsou dokonalé, je to stále povzbudivý vývoj! Chceme-li skutečně zlepšit svět, potřebujeme změny napříč všemi, nejen mezi průkopníky. Potřebujeme také spolupráci velkých korporací. Označení B Corp není v žádném případě pouhou ozdobou. Požadavky jsou velmi transparentní a srozumitelné. Každá společnost, která má zájem, může nahlédnout nejen do kritérií, ale i do hodnotících zpráv. Složitější otázkou pro firmy je: Dokáží si svůj certifikační status udržet? Pokud to nebudete brát dostatečně vážně, nejpozději po třech letech skončíte.