Sociální udržitelnost

Jednat eticky

Společnost Weleda je odpovědná za místa, kde pracujeme, a za osoby, které se podílejí na výrobě našich výrobků. Snaha o společenskou odpovědnost pomáhá jednotlivcům a organizacím mít pozitivní vliv na rozvoj, podnikání a společnost. Jako společensky orientovaná společnost klademe velký důraz na zajištění bezpečnosti, individuálního rozvoje a celkového zdraví zaměstnanců, dodavatelů a partnerů. To nám pomáhá zajistit minimální sociální normy, spravedlivé ceny a dlouhodobé dohody.

Unie pro etický bio obchod

V říjnu 2011 se společnost Weleda stala řádným členem Unie pro etický bio obchod (UEBT), neziskové organizace, která reprezentuje celosvětově uznávanou normu pro udržitelnou výrobu a využívání surovin. Tímto členstvím společnost Weleda znovu potvrdila principy etické obchodní praxe a zavázali jsme se, že budeme při nákupu surovin aplikovat normu UEBT. Hodnoty UEBT, jako je zachování a udržitelné využívání biodiverzity a spravedlivé odměňování všech partnerů v dodavatelském řetězci, odpovídají vlastním dlouhodobým principům společnosti Weleda.

 

Všude tam, kde je dohoda o minimální mzdě možná, zajišťuje společnost Weleda všem dodavatelům odpovídající základní příjem. Tříletý audit UEBT zajišťuje postupnou integraci všech dodavatelů. Naším cílem je mít s dodavateli dlouhodobé smlouvy, protože právě ty umožňují spolehlivé plánování pro obě strany, kdy naši dodavatelé získávají další fair trade certifikaci, která jim pomáhá prodávat jejich produkty v širším měřítku.

Komunita, partneři a akcionáři

Společnost Weleda udržuje dobré vztahy a spolupráci s komunitami a místními institucemi v mnoha zemích. Pracujeme s místními partnery, u kterých jsou zaměstnanci pravidelně školeni a spravedlivě odměňováni. Patří mezi ně družstvo v Maroku, které vyrábí vysoce kvalitní arganový olej pro produktovou řadu péče o pleť Weleda s granátovými jablky, dále rodinný podnik v Mexiku, který vyrábí sezamový olej pro různé řady produktů péče o pleť obličeje, nebo družstvo vyrábějící mandlový olej ve Španělsku. Abychom zůstali v kontaktu s měnícími se podmínkami v dodavatelském řetězci surovin a služeb jako celku, budeme v úzké spolupráci s dodavateli a akcionáři nadále pokračovat.

Profesionální rozvoj a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem

Společenská udržitelnost ve společnosti Weleda také znamená převzetí odpovědnosti za naše vlastní zaměstnance. Společnost Weleda je místo pro lidský rozvoj, který je založen na společných úkolech. Společenská kompetence manažerů má zásadní význam pro zajištění zdravé a profesionální spolupráce. Náš program „Řízení v centru pozornosti“ byl zahájen v roce 2013 s cílem zavést závazné normy řízení a současně podporovat manažery – všichni manažeři společnosti Weleda tento proces dovršili v roce 2016. 

 

Společnost Weleda také klade velký důraz na příležitosti rozvoje pro všech 1900 zaměstnanců. Aby byla udržena rovnováha mezi pracovním a rodinným životem, máme k dispozici řadu podpůrných služeb, včetně středisek péče o děti v Německu a Francii.

Výchova nových talentů

Podpora studentů a mladých talentů je pro společnost Weleda také důležitá a máme mnoho pozic, kde nám profesní vzdělávání a spolupráce s univerzitami přináší nové dovednosti. Studenti se účastní společných exkurzí, například na farmu Demeter, mezinárodních školení, workshopů na téma antroposofie a dalšího vzdělávání.

 

Od roku 2013 studenti v Německu provozují „juniorskou společnost“ s cílem seznámit se se všemi procesy, které se týkají založení společnosti a uvedení výrobku na trh. Vytvořili mýdlo Weleda, které se již prodává v Německu.

Zjisti více

Tvorba hodnot

Udržitelné hospodářství je takové, ve kterém se zdroje Země nevyužívají rychleji, než je obnovuje příroda. Ziskovost je produktem prosperujících ekosystémů a prosperujících komunit. Pro Weledu je etika a ekonomika, která vytváří hodnoty, jádrem podnikání vedle lidí, kteří to dělají.

Ekonomická udržitelnost

Splnění naší odpovědnosti

Náš závazek v oblasti životního prostředí sahá od otázek biologické rozmanitosti, přes nákup surovin, využívání přírodních zdrojů a udržitelných obalů až po snižování emisí vody a odpadu a snižování emisí skleníkových plynů.

Udržitelnost životního prostředí