Získávání surovin

Od roku 1921 je cílem společnosti Weleda udržovat, podporovat a navracet lidem zdraví. Nejvyšší normy kvality a pečlivé využívání zdrojů jdou ruku v ruce. Přibližně tři čtvrtiny našich rostlinných složek pochází z ekologického nebo biodynamického zemědělství a z certifikovaného sběru ve volné přírodě.

Dlouhodobá spolupráce zahrnující kvalitu na všech úrovních

Naše suroviny pocházejí z přírody a jejich původ je různorodý. Velká část – více než 200 druhů – pochází z našich vlastních léčivých bylinných zahrad. Kromě našich záhonů a sklizně ve volné přírodě pochází mnoho našich surovin z dlouhodobých partnerství s dodavateli. Obrovské množství základních složek je z velkých i malých farem, družstev, zemědělských projektů a z obchodu po celém světě.

Partnerství, která vydrží

Při nákupu surovin dbáme nejen na ochranu životního prostředí, ale také na ohleduplné zacházení se zaměstnanci, dodavateli a partnery.

Spravedlivé ceny a dlouhodobé smlouvy zajišťují vynikající spolupráci mezi společností Weleda a všemi našimi partnery. Naše normy společenské odpovědnosti, lépe známé jako fair trade, se týkají celého hodnotového řetězce a zahrnují naše dodavatele. Pracujeme pouze s dodavateli, kteří se starají o společenskou odpovědnost a pracovní podmínky svých zaměstnanců. Naši dlouhodobí projektoví partneři navíc musí zaměstnancům nabízet spravedlivé odměňování, podporovat postavení žen a rovnováhu rodinného a pracovního života. Tato partnerství jsou často zakotvena ve spolupráci s vládními rozvojovými organizacemi, univerzitami nebo globálními organizacemi v oblasti životního prostředí.

Bonus: menší dopad spekulací

Samozřejmě se spoléháme na nenákladné získávání našich surovin za konkurenceschopnou cenu, bez přílišného zásahu „prostředníků“, ale jsme také přesvědčeni, že spravedlivá odměna rozvíjí dlouhodobou a důvěryhodnou spolupráci pro obě strany. Příznivým vedlejším účinkem je, že obě strany jsou méně náchylné ke spekulacím na trhu. Nejkvalitnější složky lze rozvíjet vzájemným vzděláváním v důvěryhodném partnerství, v němž obě strany těží z cenové stability, konzistentní kvality a výměny know-how.

Unie pro etický BIO obchod

Od října 2011 je společnost Weleda řádným členem Unie pro etický BIO obchod (UEBT). Nezisková organizace se sídlem v Paříži, založená v roce 2007, představuje celosvětově uznávaný standard pro udržitelné získávání a využívání zdrojů s přihlédnutím k biodiverzitě a spravedlivému rozdělení příjmů.