Environmentální udržitelnost

Od začátku

Tradice po již více než devět desetiletí, naše pečlivé a promyšlené přístupy k životnímu prostředí a jeho zdrojům čerpající z antroposofických myšlenek Rudolfa Steinera jsou pro společnost Weleda nepostradatelné. Náš závazek v oblasti životního prostředí zde však nekončí. Sahá od otázek biodiverzity, nákupu surovin a využívání přírodních zdrojů přes udržitelné obaly, snižování emisí vody a odpadů až po snižování emisí skleníkových plynů.

Udržitelné využití surovin

Společnost Weleda využívá okolo 1000 surovin pro léčivé a přírodní produkty a jsme si vědomi toho, že to, jak získáváme a extrahujeme tyto suroviny, má významný dopad na biodiverzitu. Zároveň chápeme, že pouze neporušené přírodní ekosystémy poskytují půdu a podmínky dostatečně vysoké kvality pro vytváření našich přírodních surovin.

To je důvod, proč více než 78 % surovin, které používáme, pochází z certifikovaného ekologického nebo biodynamického zemědělství, nebo z kontrolovaného sběru ve volné přírodě, což je číslo, které neustále zvyšujeme. Toto odhodlání k biodiverzitě má pro společnost Weleda velký význam – bez biodiverzity by neexistovaly žádné výrobky Weleda. 

Využívání přírodních zdrojů šetrné k životnímu prostředí

Stejně jako v každé jiné společnosti i při výrobním procesu ve společnosti Weleda je zapotřebí voda a energie. Naši zaměstnanci jsou zavázáni přistupovat k těmto zdrojům s úctou a průběžně zlepšujeme procesy, jako je opětovné použití kondenzované vody, která je odváděna zpět do koloběhu vody. Celková spotřeba vody na kilogram vyrobeného výrobku byla v roce 2013 snížena o čtvrtinu.

 

Také usilovně pracujeme na snížení spotřeby energie naší společnosti. K tomu lze přistoupit přímým i nepřímým způsobem – optimalizací chladicích a ventilačních systémů, snížením podlahové a kancelářské plochy, lepším využitím dostupných strojů a dalšími opatřeními, která zvyšují efektivitu. Společnost Weleda zároveň zvyšuje využívání obnovitelné energie. V roce 2013 pocházelo z obnovitelných zdrojů 50,7 % naší přímé energie a 94,3 % naší nepřímé energie.

Biodynamické zemědelství

Naše vlastní metody pro biodynamické pěstování léčivých rostlin zůstávají ve společnosti Weleda velmi tradiční. Biodynamické zemědělství znamená, že zemědělství, chov hospodářských zvířat, produkce semen a údržba krajiny jsou prováděny na základě antroposofických principů.

 

Tyto biodynamické postupy pro výrobu prvotřídních surovin implementujeme ve všech našich zahradních lokalitách – v Evropě a po celém světě– současně s ozdravováním a udržováním půdy a jejích četných živých komunit, od mikrobů po volně žijící zvířata. 

Udržitelné obaly

Udržitelné obaly musí splňovat celou řadu našich požadavků. Samozřejmě musí výrobky chránit, ale musí být také vyrobeny z udržitelných materiálů a po skončení životnosti musí být recyklovatelné. V současné době neexistuje ideální řešení, které by splňovalo všechny tyto požadavky. Zatímco ve společnosti Weleda usilujeme o co nejudržitelnější využití obalů, nadále pokračujeme ve výzkumu budoucích řešení.

V roce 2012 jsme založili mezirezortní tým pro vytváření nových obalových řešení. To vedlo k řadě rozhodnutí, která jsme okamžitě implementovali – využití co největšího množství recyklovaného materiálu od spotřebitelů; co nejvíce využívat certifikované krabice FSC; používat místo kovových fólií barevný tisk. Také se snažíme nahradit naše kultovní modré skleněné lahve plastem s nízkým dopadem na životní prostředí, který se snáze recykluje a jeho přeprava je šetrnější k životnímu prostředí díky nižší hmotnosti balení. Díky pravidelným diskusím s výrobci obalů a odborníky se naše obaly neustále zlepšují.

Zjisti více

Vytváření hodnot

Udržitelné hospodářství je takové, ve kterém se zdroje Země nevyužívají rychleji, než je obnovuje příroda. Ziskovost je produktem prosperujících ekosystémů a prosperujících komunit. Pro Weledu je etika a ekonomika, která vytváří hodnoty, jádrem podnikání vedle lidí, kteří to dělají.

Ekonomická udržitelnost

Jednat eticky

Snaha o sociální odpovědnost pomáhá jednotlivcům a organizacím mít pozitivní vliv na rozvoj, podnikání a společnost. Jako společensky orientovaná společnost klademe velký důraz na zajištění bezpečnosti, individuálního rozvoje a celkového zdraví zaměstnanců, dodavatelů a partnerů.

Sociální udržitelnost