Weleda a COVID-19: diferencovaný přístup

Rozhovor se členy výkonné rady Nataliyou Yarmolenko a Aldem Ammendolou.

Náš postoj ke koronaviru, vakcíně proti COVID-19 a tomu, jak zůstat během pandemie zdraví.

Jaký je postoj společnosti Weleda k onemocnění COVID-19?

Aldo Ammendola: Výslovně odmítáme veškerá tvrzení, která popírají nebo dezinformují onemocnění COVID-19, stejně jako související konspirační teorie. Naše společnost je vědecky založená a fakta o koronavirové pandemii bere velmi vážně. Současně je nám jasné, že mnohé problémy, včetně pandemie COVID-19, vyžadují diferencovaný přístup. Antroposofická komunitní nemocnice Havelhöhe v Berlíně, která má také jednotku intenzivní péče pro pacienty s koronavirem, nás přímo upozornila, jak závažný průběh může toto onemocnění mít. Nemocnice také předvedla, jak lze smysluplně doplnit nadstandardní léčbu individuálním způsobem. Lidé jsou rozdílní a na to nesmíme zapomínat, pokud jde o komplexní opatření.   

Nataliya Yarmolenko: Výslovně odmítáme všechny aktivity, které jsou namířeny proti demokracii nebo podporují pravicově extremistické cíle. To je také postoj lékařské sekce Goetheanum a IVAA2. Rádi bychom však také viděli kulturu dialogu, která umožňuje odlišování a naslouchá různým vědeckým perspektivám.

Jaký je postoj společnosti Weleda k očkování proti COVID-19?

AA: Očkování je důležitou součástí boje proti infekčním onemocněním, a proto jsme zásadně pro vakcíny proti COVID-19. Zdržujeme se však doporučení očkování, a to i v případě našich zaměstnanců. Lidé by měli mít možnost svobodně se rozhodnout, zda chtějí být očkováni.

NY: COVID-19 představuje pro lidstvo velkou výzvu. Očkování pomáhá tuto výzvu zvládnout a ve společnosti Weleda jsme velmi vděční, že je nyní k dispozici celá řada vakcín. Sars-CoV-2 však nebude poslední pandemií, se kterou se budeme muset vypořádat. Průmyslové zemědělství, expanze člověka do dříve nedotčených přírodních oblastí a pokračující ztráta biologické rozmanitosti umožní šíření dalších patogenů na člověka. Právě zde bychom měli jako společnost začít, abychom posílili dlouhodobou odolnost ekosystémů i lidí, kteří jsou na nich závislí. Společnost Weleda se o to snaží například prostřednictvím udržitelného získávání surovin a projekty v oblasti ekologického a biodynamického pěstování.3  

Jak můžeme podpořit vlastní imunitní systém, abychom pandemii přečkali ve zdraví?

NY: Ke zdravému životnímu stylu může přispět mnoho věcí: dostatek pohybu, nejlépe na čerstvém vzduchu a slunci, dostatek spánku, zdravá strava a také čas na jídlo, nikoli spěch. Různé výrobky z řady značky Weleda mají posilující účinek na imunitu, obsahují například rakytník a trnku. Studie v oblasti psychoneuroimunologie ukázaly, že naše duševní i fyzická kondice závisí na tom, jak žijeme, pracujeme a zda se k sobě chováme s respektem. Všechny tyto aspekty utvářejí také firemní kulturu společnosti Weleda a jsou pro nás důležité při udržování a podpoře zdraví našich zaměstnanců.

AA: K dnešnímu dni není k dispozici žádný schválený lék pro léčbu onemocnění COVID-19. Mnoho přístupů je ve fázi vývoje, ale veřejný sektor nedokázal poskytnout finanční prostředky v podobném rozsahu, jako na vývoj vakcín. Mnohé společnosti proto musí tuto práci financovat samy. Také společnost Weleda bude v několika příštích letech investovat miliony eur do různých projektů farmaceutického výzkumu a vývoje

Nataliya Yarmolenko je lékařkou a jako členka výkonné rady zodpovídá za divizi trhu. Aldo Ammendola je mikro- a molekulární biolog a jako člen výkonné rady je zodpovědný za oddělení výzkumu a vývoje.