Naše suroviny jsou získávány etickým a udržitelným způsobem

Jedním z našich nejdůležitějších závazků je, že všechny suroviny, které používáme, budou vždy pocházet z etických zdrojů. Díky tomu jsme jako společnost získali v roce 2018 certifikát UEBT, který uděluje Unie pro etický BIO obchod.

Celý náš dodavatelský řetězec ctí udržitelnost a férový přístup

S každým nákupem naší přírodní kosmetiky přispíváte do lepšího světa, ve kterém se daří lidem i biologické rozmanitosti. Dbáme nejen na to, aby naše přírodní ingredience pocházely z ekologického či biodynamického zemědělství, ale také, aby se s lidmi, kteří je pěstují a sklízí, zacházelo spravedlivě a s respektem. Důležitá je pro nás také transparentnost – každý zákazník musí mít možnost dohledat jednotlivé suroviny až k jejich zdroji. Jako člen Unie pro etický BIO obchod (UEBT) dodržujeme přísná sociální, ekonomická a ekologická kritéria stanovená touto neziskovou organizací spadající pod OSN. Protože hodnoty, které definuje, jsou ku prospěchu lidí i planety.

Náš závazek k udržitelnému získávání zdrojů

Více než 80 % našich certifikovaných surovin pochází z certifikovaného ekologického zemědělství, a kde nám to okolnosti umožňují, tak přímo z biodynamického zemědělství. Každoročně se snažíme toto procento zvyšovat prostřednictvím nových partnerství s certifikovanými ekologickými producenty. Velký důraz klademe také na kvalitu našich surovin. Mnoho rostlin, které najdete v naší přírodní kosmetice a léčivech, si pěstujeme ve vlastních biodynamických zahradách. A ty, které sami nevyprodukujeme, získáváme od našich dlouholetých partnerů.

Naší vizí je být vzorem pro ostatní společnosti v oblasti etického a udržitelného získávání surovin.

Weleda a její udržitelné získávání zdrojů v číslech

100
%, všech dodavatelů, kteří se podílejí na přírodních kosmetických produktech Weledy, podléhá normám a kontrole UEBT.
250
km² půdy po celém světě obhospodařuje Weleda ekologickým způsobem.
80
%, takové je průměrné množství certifikovaných přírodních ingrediencí používaných společností Weleda.
1000
přírodních látek najdete v recepturách produktů Weleda.

Etické získávání zdrojů je naší nejvyšší prioritou

Je pro nás důležité, abyste jako naši zákazníci přesně věděli, co od nás dostáváte. Proto jsme od roku 2011 plnohodnotným členem organizace UEBT a zároveň jsme se postarali o to, aby všichni naši dodavatelé přírodních ingrediencí splňovali její náročné standardy. V roce 2018 jsme pak na základě našeho udržitelného podnikání získali certifikát UEBT, který dokládá, že jako společnost podporujeme udržitelný rozvoj i ochranu a ohleduplné využívání biologické rozmanitosti. Certifikát UEBT zaručuje, že při pěstování, sklizni a dalším zpracování rostlin chráníme přírodní zdroje a čerpáme je zodpovědně. Stvrzuje také náš závazek k férovému a spravedlivému zacházení se všemi našimi dodavatelskými partnery, k dodržování lidských práv a k podpoře rozvoje komunit.

Unie pro etický BIO obchod (UEBT)

UEBT je nezisková organizace, jejímž cílem je ovlivnit svět v pozitivním smyslu tak, aby se v něm dařilo lidem i biologické rozmanitosti. Organizace prostřednictvím etického získávání surovin usiluje o obnovu přírody a zajištění lepší budoucnosti pro všechny. Unie pro etický BIO obchod byla založena jako odborná organizace OSN na základě Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD) a pravidel stanovených Konferencí OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD).

7 principů směrnice UEBT

  1. Zachování biologické rozmanitosti
  2. Udržitelné využívání biodiverzity
  3. Spravedlivé sdílení výhod plynoucích z využívání biologické rozmanitosti mezi společnostmi a místními komunitami
  4. Sociálně-ekonomická udržitelnost (řízení výroby, financí a trhu)
  5. Dodržování národních a mezinárodních zákonů
  6. Dodržování práv všech subjektů zapojených do činností v rámci programu BioTrade
  7. Jasné informace týkající se vlastnictví půdy a práva k používání a přístupu k přírodním zdrojům

Poznejte původ našich surovin

Voňavá levandule z Moldávie

Nekonečná pole v Moldávii jsou zaplavena jasně fialovými kvítky levandule, které kolem sebe šíří nepřekonatelnou vůni. Na okrajích polí pak mobilní destilační kolony zpracovávají právě sklizené rostliny na esenciální olej, to aby byl co nejčerstvější a plný aktivních látek. Ještě před dvaceti lety by se vám ale takový výhled nenaskytl – s levandulí tu téměř nikdo neobchodoval. Dnes nám tato krásná země nabízí tu nejkvalitnější levanduli, ze které ve Weledě vyrábíme celou řadu produktů. Je vážně úžasné sledovat, jak se tato oblast proměnila: náš partner v blízkosti fialových polí vytvořil jezírko a vysadil do něho ryby, vykácel vzrostlé rákosí a místo něho umístil řadu včelích úlů. Důležitá je zde nejen kvalita půdy, ale také její biodiverzita, protože jen tak může příroda zůstat zdravá. Právě proto v současné době spolupracujeme s místními vesničany a pomáháme jim přejít na biodynamické zemědělství.

Cenný santalový olej z Nové Kaledonie

Olej ze santalového dřeva, který v některých našich produktech používáme jako vonnou látku, pochází z jednoho z ostrovů Nové Kaledonie v jižním Pacifiku. Olej se získává ze dřeva stromů a protože je santalové dřevo obzvlášť vzácné, je každý strom označen GPS senzorem, který zabraňuje nelegální těžbě. Než místní obyvatelé začnou olej získávat, musí nejprve zjistit, zda je na tento proces strom připravený. Do kmenu se vyvrtá malá dírka, načež se otvor uzavře pryskyřicí, aby mohl strom případně pokračovat v růstu. Byli jsme u toho, když se stromy santalovníku bílého sklízely, navštívili jsme pilu a palírnu oleje a pozorovali, jak se z měkkých kusů dřeva získává voňavý santalový olej.

Sběr arniky ve volné přírodě

Pravděpodobně nejhojnějším evropských zdrojem divoce rostoucí arniky jsou rumunské Karpaty. Weleda pomáhá tento vzácný zdroj chránit a zároveň podporuje místní obyvatele v jejich živobytí. Obyčejná louka zde žádného zemědělce příliš neuživí. Pokud na ní ale roste arnika, nabízí svým majitelům další zdroj příjmů a motivuje je k tomu, aby ji ponechali v původním stavu. Tato divoce rostoucí rostlina se sbírá a zpracovává udržitelným způsobem, o kterém se místní sběrači dozvídají na školících seminářích.

Ratanha z And

Každý rok se jedna rodina v Peru vydává na dlouhou cestu do Andských hor, aby pro Weledu nasbírala ratanové kořeny. Tato výprava samozřejmě neprobíhá jen tak nazdařbůh, máme povolení k certifikovanému sběru ve volné přírodě a zároveň je pro nás důležité, abychom my i naši najatí sběrači tento rostlinný druh chránili. Při vykopávání kořene pozorujeme jednotlivé rostlinky a dokomentujeme jejich vývoj v čase. Kolik se jí v blízkém okolí nachází? Změnily se nějak původní podmínky? Je oproti loňskému roku něco jinak? Jedině tak totiž dokážeme určit, na jakých loukách můžeme kořeny bez obav sbírat. Své poznatky také konzultujeme s odborníky z místních univerzit a organizací na ochranu přírody.