Recyklujte s námi obaly od produktů

Recyklujte s námi obaly od produktů

RECYKLUJEME OBALY OD PŘÍPRAVKŮ WELEDA!

Přineste nám vypotřebovaný obal od jakéhokoli přípravku Weleda a za každou prázdnou tubu, skleněnou lahvičku nebo  plastovou lahvičku, Vám dáme slevu 5% na 1 nově zakoupený produkt Weleda. Sleva se nesčítá s jakýmikoliv dalšími akcemi a slevami.

Prázdné obaly můžete nosit k nám na prodejnu v Lidické ulici č.30, Praha 5 a my je za Vás předáme k recyklaci.

Přinést nám můžete i papírové krabičky, ale uvedená sleva se vztahuje pouze na obaly, do kterých byl produkt přímo naplněn. Nevztahuje se na obaly malých balení.

Tato aktivita je časově neomezená.

Pojďte recyklovat s námi!

Jsme zaregistrováni v projektu "Zodpovědná firma", který zašťiťuje firma EKO-KOM (systém kolektivního sběru a třídění odpadů, jehož jsme mnoho let součástí).

Weleda, spol. s r.o. si vyhrazuje právo kdykoli změnit výše uvedená pravidla.

Co se děje s odpadem

Svezení vytříděného odpadu je zajištěno na základě smlouvy uzavřené se svozovou společností. Kontejnery jsou do svozových vozidel nakládány jednotlivě podle právě sváženého druhu odpadu. Odpad se sváží vozidly určenými pouze pro svoz tříděného odpadu, nebo pro něj mohou přijet klasická popelářská auta. Ta však bývají označena cedulí, která uvádí, jaký druh odpadu právě sváží. Před svozem tříděného odpadu je vždy svozové auto řádně vyčištěno, aby nedošlo ke znehodnocení sváženého odpadu.

Před samotným zpracováním je potřeba jednotlivé druhy odpadu ručně dotřídit podle požadavků jednotlivých odběratelů – u papíru se rozděluje kancelářský papír, noviny, časopisy, lepenka a ostaní papír. U plastu se obvykle roztřiďují zvlášť PET lahve, fólie, polystyren a ostaní plasty. Z čirého skla se odstraňují jiné barvy. Další významnou úlohou dotřiďovacích linek je zbavení odpadu nežádoucích příměsí. Zde se z nepotřebných věcí stává druhotná surovina. Tyto suroviny se odváží do dalších závodů ke zpracování.

Druhotné suroviny se zpracovávají v továrnách, kde z nich vznikají nové výrobky. Tím je dokončen koloběh recyklace a odpad, který jste vytřídili se vrací zpět jako něco užitečného. Názorné koloběhy pro jednotlivé druhy odpadu si můžete prohlédnout na stránkách o třídění odpadu pro veřejnost.

Celý systém nakládání s odpady podporujeme i my ve firmě tím, že upřednostňujeme recyklované výrobky před těmi, které vznikly pouze z primárních surovin.