Smysly

Kůže: ochranná bariéra našeho těla

Dýchá, cítí a regeneruje se. Kůže je největším smyslovým orgánem našeho těla, ale také jedním z nejvšestrannějších lidských orgánů vůbec. A to jak na fyzické, tak i emocionální úrovni. Přinášíme vám pár zajímavostí, které jste o její funkci s určitě nevěděli.

Význam kůže pro naše tělo je obrovský. Chrání ho před vlivy okolního prostředí, je zodpovědná za tepelnou regulaci a slouží také jako „základna“ našeho imunitního systému, která brání proniknutí choroboplodných zárodků. Zároveň je velmi živá a neustále se mění. Jako největší smyslový orgán našeho těla tvoří základ vnímání teploty, hmatu i bolesti. V mnoha ohledech je kůže také odrazem našeho vnitřního emocionálního světa. Odhaluje smutek, strach i stud, jenž dává najevo typickým zčervenáním.

Struktura kůže

Kůže je složena z několika vrstev, přičemž každá z nich má rozdílnou strukturu i funkci. Z anatomického hlediska rozlišujeme tři vrstvy kůže: vnější vrstvu neboli pokožku (epidermis), vnitřní vrstvu se sítí cév a nervových zakončení (dermis) a nejspodnější vrstvu kůže, která je tvořena převážně tukovými buňkami (hypodermis).

Kůže jako smyslový orgán

V rámci našeho těla zastává kůže řadu úkolů a podílí se na mnoha procesech našeho organismu. Obzvlášť důležitá je její funkce jako smyslového orgánu: prostřednictvím nervových zakončení, které jsou v ní uloženy, vnímáme informace o okolním světě. Rozlišit můžeme tři hlavní skupiny smyslových vjemů, které jsou u člověka velmi vytříbené:

  • Tepelný smysl, jenž nám umožňuje vnímat okolní teplotu a porovnávat ji s tou vlastní. Tento smysl pomáhá udržovat si svou tělesnou teplotu a chrání nás před omrzlinami či popáleninami. Správná tělesná teplota je mimo jiné důležitá i pro naši fyzickou pohodu.
  • Hmatové smysly, jimiž vnímáme dotek, tlak či vibrace.
  • Receptory bolesti, díky kterým můžeme vnímat hrozící nebo již vzniklé poškození tkání v důsledku vnějších (např. zranění) nebo vnitřních vlivů (např. zánět).
2
1,5 až 2 m² celkové plochy
4
3 až 4 kg celkové hmotnosti
20
km cév
3
týdny na obnovu horních buněčných vrstev
300000
mazových žláz
2
miliony potních žláz
60
milionů nervových zakončení
60
miliard buněk

Okno do duše

Naše kůže je dokonalým oknem do duše. Zrcadlí každodenní reakce: blednutí z úleku či strachu, ale i zrudnutí ze studu nebo rozpaků. Vnější podněty náš vnitřní emoční stav výrazně ovlivňují. V jaké míře závisí jen na tom, jak moc jsme citliví. Různým způsobem na nás působí chlad a teplo, tlak a bolest. Kožní problémy mohou vést k psychickým problémům nebo stresu a zároveň existuje mnoho kožních onemocnění, které mají psychosomatické pozadí. Vztahu mezi kůží a fyzickými i emocionálními procesy se věnuje také antroposofická medicína, která se snaží o hlubší pochopení lidských emocí.

© Skin cross-section Getty Images

 

Všechny údaje použité v článku jsou přibližné.

Dr. Mark Smith

Generálny riaditeľ spoločnosti NATRUE

Mark Smith získal titul M.Chem (Hons.) v odbore chémie a medziodborový titul PhD. na pomedzí chémie a genetiky. Od roku 2016 je riaditeľom spoločnosti NATRUE, kde zastáva vedúcu funkciu vo všetkých politických, regulačných a vedeckých záležitostiach – v oblasti propagácie, výskumu a značenia.