Půda je náš poklad

Weleda je hrdým patronem půdního stanoviště, které vzniká v brněnské Otevřené zahradě. Zveme vás na návštěvu.

Co si představíte, když se řekne půda? Řada z nás uvidí lány polí, které v rychlosti míjíme cestou na víkend. Zemědělská půda přitom tvoří z půdy pouhý zlomek. A rozlehlé jednotvárné polnosti jsou jen jedním ze způsobů hospodaření, který se rozšířil v minulém století, v době, kdy se lidé masově přesunuli z venkova do měst. Půda je pro život na Zemi stejně nepostradatelná jako vzduch, voda či slunce. Je bohatstvím, o které je třeba se starat. A abychom se starali dobře, musíme půdu dobře poznat a porozumět i souvislostem a procesům probíhajícím v přírodě. 

 

Právě proto, abychom mohli co nejlépe a názorně představit zákonitosti přírody, vybudovala Nadace Partnerství v centru Brna vzdělávací centrum Otevřené zahrada. Přímo pod širým nebem a v plenéru učíme děti všech stupňů škol i dospělé. Od roku 2013 provozujeme zahradu čtyř živlů s interaktivními výukovými sochami a přírodní zahradu s vyvýšenými záhony, včelími úly a malou městskou farmou. Zázemí zahrady neustále rozšiřujeme a kultivujeme.

Jedním z nových prvků, který vznikne v roce 2022, je stanoviště věnované půdě. Velký vyvýšený záhon s prosklenou stěnou nabídne pohled do nitra půdy a představí její různé typy. Ukázkami reálných půdních profilů chceme vzbudit v návštěvnících zvědavost. Proč je každá půda jiná? V jakých podmínkách vznikala? Co se dá na ní pěstovat? V druhé části vyvýšeného záhonu si žáci a studenti vyzkoušejí, zda po hmatu poznají, z čeho všeho se půda skládá – ať už to jsou kořeny, schránky živočichů, písek, voda či půdní živočichové. Všechny složky půdy totiž ovlivňují, jaká bude, konkrétní podoba, vlastnosti či úrodnost. A také mohou prozradit, jak se k dané půdě člověk chová či choval v minulosti.

Naším cílem je názorně a přehledně přiblížit téma půdy různým skupinám a zdůraznit důležitost zdraví půdy. Zdravá půda poskytuje životní prostor a živiny rostlinám a stromům, živí nás, zadržuje vodu v krajině a je významnou součástí celého ekosystému.

www.otevrenazahrada.cz

www.nadacepartnerstvi.cz

 

Helena Peřinová

Otevřená zahrada

programová manažerka a lektorka