Ekocentrum Prales (neboli Pražské lesní středisko) funguje jako jedna ze základen střediska Ekologická výchova Lesů hl. m. Prahy.

Pro školy i širokou veřejnost nabízí ekovýchovné programy, akce a workshopy s environmentální tematikou. Areál ekocentra plný zeleně a herních prvků pro dětské návštěvníky je zároveň ideálním místem pro procházky a rekreaci Pražanů.

 

Ekocentrum se nachází na okraji městské části Praha 19 a dělí se na 2 části. V dolním areálu si návštěvníci mohou projít interaktivní naučnou stezku Cesta dřeva nebo navštívit městskou farmu s hospodářskými zvířaty. Protože Prales slouží také jako místo pro komunitní setkávání, nachází se zde i jedna z největších komunitních zahrad, komunitní včelnice či krytý altán s ohništěm a lavicemi k posezení. Dominantou horního areálu je budova Dřevák, kde se pořádají nejrůznější vzdělávací programy, odborné přednášky a workshopy. V blízkosti Dřeváku se nachází motýlí louka a interaktivní broukoviště, které návštěvníky seznamují s rozmanitým světem hmyzu. Mimo jiné tu najdete dřevěné sochy brouků a motýlů v nadživotní velikosti.

Nabídka vzdělávacích programů ekocentra Prales je velmi pestrá a umožňuje žákům vyzkoušet si nabyté vědomosti v praxi. S pomocí nejrůznějších interaktivních prvků, her a dalších doprovodných aktivit zjišťují, jak fungují přírodní zákonitosti v rostlinné i v živočišné říši. Vzdělávací programy pro mateřské a základní školy pokrývají několik tematických okruhů, jako je les, zahrada, farma, půda nebo svět hmyzu. Pro dobrodružné povahy ekocentrum nabízí večerní zážitkové programy zaměřené na poznávání noční přírody, jejichž součástí je také přespání - buď ve Dřeváku, nebo přímo pod širou oblohou. A protože se snažíme nejen rozšiřovat znalosti školáků, ale také podporovat jejich kreativitu a manuální zručnost, v naší stálé nabídce jsou rovněž sezónní tvořivé dílničky a programy zaměřené na práci se dřevem a přírodními materiály.

 

Zkrátka ale nepřijdou ani dospělí či rodiny s dětmi. V zimním období pro ně pravidelně pořádáme rukodělné workshopy, z nichž si mohou domů odnést třeba vlastnoručně vyrobený kožený opasek, ptačí budku či bylinkovou mast. V letních měsících pak ekocentrum organizuje příměstské tábory pro děti, akce k příležitosti Dne Země, žně a dožínkové oslavy a mnoho dalších aktivit.

 

Více informací zde.