Antroposofie

Antroposofie

Antroposofie (lidská moudrost) byla založena vědcem a filozofem Rudolfem Steinerem (1861 – 1925) v Evropě a dnes je rozšířená po celém světě. Rudolf Steiner ji nazýval anthroposofickou duchovní vědou, čímž chtěl poukázat na exaktní vědecký výzkum duchovní oblasti, založený na zkušenosti.

Hmota a duch

Antroposofie (z řečtiny, doslova „moudrost člověka") je duchovní světonázor s evropskými kořeny, který je dnes celosvětově rozšířen. Rudolf Steiner, rakouský vědec a filozof, často označoval nauku, kterou vyvinul, jako „antroposofickou duchovní vědu".
Na rozdíl od současné praxe v akademických a univerzitních kruzích používal Steiner tento termín pro označení zkoumání duchovní oblasti prostřednictvím vědecké a duchovní zkušenosti, kterému věnoval svou práci. Proto má antroposofie svůj výchozí bod v přesném vědeckém myšlení. Přesné výzkumné metody, které jsou omezeny na svět hmoty jsou pak rozšířeny prostřednictvím vědy do duchovní oblasti.

Rudolf Steiner byl svými současníky často žádán o názor na různé oblasti života. Jeho iniciativa a inspirace tak vedly například ke vzniku waldorfských škol a školek, antroposofické medicíny, přírodní péče o tělo a biodynamického zemědělství.
V roce 1923 byla založena Všeobecná antroposofická společnost, která má hlavní sídlo v Goetheanu, v Dornachu ve Švýcarsku.