Certifikát UEBT

Certifikát UEBT

Neseme zodpovědnost za osoby, které pěstují, sklízí a zpracovávají přírodní suroviny. Pouze společným úsilím můžeme zaručit, že biotopy nebudou ničeny, ale využívány a chráněny udržitelným způsobem. Taková je filozofie, která stojí za označením UEBT. Weleda je jednou z prvních společností na světě, jejíž produkty nesou označení UEBT.

Jakými principy se řídí naše obchodní aktivity?

Je to 7 hlavních kritérií, které stanovuje směrnice UEBT:

  1. Zachování biologické rozmanitosti
  2. Udržitelné využívání biodiverzity
  3. Spravedlivé sdílení výhod plynoucích z využívání biologické rozmanitosti mezi společnostmi a místními komunitami
  4. Dohledání původu přírodních složek
  5. Dodržování národních a mezinárodních zákonů
  6. Přiměřené pracovní podmínky a zajištění potravin pro osoby, které se podílejí na lokálním získávání surovin
  7. Jasné informace týkající se vlastnictví půdy a práva k používání a přístupu k přírodním zdrojům

Co je UEBT?

Unie pro etický BIO obchod (UEBT)  https://www.ethicalbiotrade.org/  je neziskové sdružení, které podporuje a zároveň ověřuje závazky společností, které se zavázaly k etickému získávání surovin. UEBT stanovuje celosvětově uznávané principy etického získávání surovin. Unie pro etický BIO obchod byla založena jako odborná organizace OSN na základě Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD) a pravidel stanovených Konferencí OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD). 

Proč si společnost Weleda vybrala UEBT?

V porovnání s jinými certifikačními orgány, se UEBT zabývá sociálními, ekologickými a ekonomickými otázkami. Plněním kritérií, která tato UEBT směrnice stanovuje, se aktivně podílíme na zachování biodiverzity v ekosystémech. Poskytujeme domov zvířatům a rostlinám a zároveň pomáháme lidem po celém světě vést důstojný a zdravý život. Uchováváme přírodní zdroje s cílem poskytnout budoucím generacím řádný základ pro život.