Naše hodnoty

Naše hodnoty

Již naše firemní motto „V souladu s člověkem a přírodou" - zdůrazňuje hodnoty, které zásadně ovlivňují firemní cíle Weledy. Veškeré naše aktivity vycházejí vstříc požadavkům našich zákazníků, spolupracovníků a partnerů, a odráží se v nich láska a respekt k přírodě.

V souladu s člověkem

Spravedlivé zacházení se zákazníky, obchodními partnery a dodavateli. Transparentnost a neustálá komunikace jsou základem pro vzájemnou úspěšnou spolupráci. To je základ, na kterém stojí obchodní vztahy Weledy na celém světě.
Partnerský vztah mezi vedením firmy a zaměstnanci. Naši zaměstnanci jsou informováni o chodu firmy a její struktuře a přejímají zodpovědnost za své úkoly. Díky tomu se mohou podílet na rozhodování v oblasti, za kterou jsou zodpovědní. Aktivní účast všech zaměstnanců je zdrojem inovací pro rozvoj firmy.
Kulturní různorodost jako inspirace. Weleda je zastoupena v mnoha zemích celého světa. Tím vzniká kulturní různorodost, která je ve firmě vnímána jako inspirující a posilující prvek.

V souladu s přírodou

Vysoká měřítka v ekologii. Přírodní zdroje jsou limitované a musí být zachovány. Péče, láska a respekt k přírodě zavazují Weledu, aby brala tuto zodpovědnost vážně. Jednat trvale udržitelně pro nás znamená pečovat o přírodní zdroje a zachovávat je.

Všestranná kvalita

Přírodní suroviny pro výrobky Weledy jsou zpracovávány sofistikovanými a citlivými výrobními postupy tak, aby mohly jednotlivé substance a účinné látky plně rozvinout svůj charakter. V antroposofii vede celostní pohled na člověka, tj. na tělo, duši a ducha, k rozšířenému porozumění přírodním substancím a souvislostem jejich účinku - tím je širší i vnímání kvality. Toto vnímání kvality je také ovlivněno pohledem na Zemi, která je viděna jako živoucí organismus propojený s vesmírem.
Výsledné produkty mají hluboký a komplexní účinek a jejich používání přináší mimořádný pocit celkové harmonie. Neustálý rozvoj vědeckých testovacích metod je zárukou vysoké kvality přípravků Weleda.

Etické hospodaření, které přidává hodnotu

Od svého počátku sleduje Weleda cíle, které vycházejí z její základní myšlenky. Naše přípravky jsou zaměřeny na podporu člověka v jeho osobním rozvoji, na udržování, podporu a obnovení jeho zdraví a na jeho úsilí o dosažení fyzické pohody a vyváženého životního stylu. Tato firemní filozofie určuje ekonomický přístup Weledy a zůstane hlavní zásadou pro naše budoucí aktivity. Weleda nabízí své služby za ceny, které kromě posílení jejího financování berou v úvahu oprávněné zájmy odběratelů, dodavatelů a investorů.