Rudolf Steiner

Duchovní a filozofický zakladatel společnosti Weleda.

Rudolf Joseph Lorenz Steiner (25./27. února 1861 –30. března 1925) se narodil v dnešním Chorvatsku, ale v dětství se se svými rodiči přestěhoval do Rakouska. Jeho otec byl železničním telegrafním operátorem, který měl silné názory a Rudolf získal své rané vzdělání ve vesnických školách, ale také i doma.

Byl vnímavý k myšlenkám o duchovním a fyzickém světě a získal doktorát z filozofie na univerzitě v Rostocku. Předtím již rozsáhle publikoval o literatuře a filosofii – jeho dílo zahrnovalo Filozofii svobody a Goethův světový názor.

Na počátku 20. století založil duchovní hnutí – antroposofii. Ta má kořeny v německé idealistické filosofii a teosofii, která povzbuzuje jednotlivce k tomu, aby viděl své tělo, mysl a ducha, které jsou neodmyslitelně spojeny s naším světem jako součást jednoho holistického systému.

Od filozofie k vědě a duchovnu

V první a více filosoficky orientované fázi tohoto hnutí se Steiner pokusil najít syntézu mezi vědou a duchovnem. Jeho filosofické dílo těchto let, které nazval duchovní vědou, se snažilo aplikovat jasnost myšlení, které je charakteristické pro západní filozofii, na duchovní otázky. Ve druhé etapě kolem roku 1907 pracoval v různých oblastech včetně uměleckých médií, jako je drama a pohybové umění, ve kterých vyvinul novou uměleckou formu – eurytmii.

Jeho architektonické dílo vyvrcholilo budovou Goetheanum, což je kulturní centrum pro všechna umění. Ve třetí etapě své práce se Steiner snažil vybudovat různé praktické počiny včetně waldorfského vzdělávání, biodynamického zemědělství a antroposofického lékařství.

Nový přístup k medicíně

Ke konci druhé dekády 20. století začal Rudolf Steiner spolupracovat s lékaři a chemiky, aby vytvořil nový přístup k lékařství. V roce 1921 se pod vedením Rudolfa Steinera setkali lékařka Ita Wegmanová, chemik Oskar Schmiedel a další lékaři a lékárníci, aby rozhodli, jak by mohli tuto filozofii využít k péči o potřeby pacientů.

 

Chápali, že lidské tělo má pozoruhodnou schopnost léčit samo sebe, ale někdy také potřebuje malou pomoc, a tak vyvinuli osobní přístup ke zdravotní péči s využitím přírodních složek na podporu vlastního léčebného podnětu. S tímto přesvědčením a zevrubnou hloubkou vědeckých a filozofických znalostí založili společnost Weleda.

Velký vliv na společnost Weleda

Důležitost Rudolfa Steinera a jeho zcela originálního myšlení jsou pro společnost Weleda klíčové. I když neměl žádné výkonné funkce, byl spolu s Dr. Itou Wegmanovou součástí tzv. kontrollstelle, což byla komplexní poradní skupiny, která byla základem společnosti. Zasloužil se také o název společnosti a logo, které sám navrhl.

Rudolf Steiner byl nejvlivnější osobou, která utvářela intelektuální a duchovní základy společnosti Weleda. Jeho vizí byl nový léčebný proces, který vyvinul od antropologických předpokladů až po konkrétní léčivé prostředky a výrobu léčiv.

Zpět v čase

Aplikovala teorii v praxi

Silná žena se silnou vizí reformy v lékařství a kosmetice.

Ita Wegmann

Ředitel Weledy po 35 let

Iniciátor výroby antroposofických léčiv a kosmetiky.

Oskar Schmiedel