Ita Wegman

Žena s jasnou a silnou vizí reformy v léčebných postupech.

Ita Wegman měla mnoho tváří: byla nekonvenční, kreativní, pozoruhodná… Především ale svými nápady a činy předběhla svou dobu.

Už od samotného vzniku formovaly Weledu emancipované ženy. Když v roce 1921 společnost vyrábějící přírodní kosmetiku a léčiva vznikala, byla to právě žena, která svým neúnavným nasazením přispěla k jejímu prosperujícímu růstu. Dědictví energické lékařky Ity Wegman žije dodnes. Její odvážné, vášnivé a pokrokové nápady rezonovaly daleko za hranice jejího vlastního života. Svým způsobem se dá říct, že přispěla k ženskému hnutí na počátku 20. století, a to aniž by nějak výrazně uvažovala o roli žen ve společnosti. Spíš zaujala pragmatický přístup a prostě dělala to, co považovala za nutné. Jaká vlastně byla?

Průkopnice antroposofické medicíny

Ita měla především silnou vůli a kreativní myšlení. Byla výjimečnou lékařkou, která dbala na osobní přístup a vnímala každého člověka jako individuálního a sociálního tvora. Na nemoci i zdraví pohlížela holistickým způsobem, z čehož pacienti těží dodnes. Díky svému pohledu na svět a jedince dokázala položit pevné základy antroposofické medicíny. Zprvu pracovala jako fyzioterapeutka a masérka, v roce 1906 se pak rozhodla studovat medicínu na lékařské univerzitě v Curychu, která jako jedna z prvních přijímala ženy. Po úspěšném absolvování otevřela v roce 1912 vlastní soukromou praxi. Její odvaha zpochybňovat tradice a prosazovat nové nápady vedla k vytvoření celé řady léčivých přípravků, například k preparátu Iscar s výtažky ze jmelí, který se dodnes používá jako alternativní léčba rakoviny.

Efektivní léčebné postupy

Jedny z nejvýznamnějších terapií, kterým Ita Wegman přikládala váhu, byly rytmické masáže. Kromě toho nedala dopustit na různé zábaly, obklady a vlastnoručně míchané masti, pro které vybudovala na pozemcích kliniky ve městě Arlesheim rozsáhlou bylinkovou zahradu. Rostliny jsou díky svým blahodárným účinkům na lidské zdraví dodnes klíčovým prvkem jak pro společnost Weleda, tak i z pohledu celostního lékařského přístupu a antroposofické medicíny. Ta kromě přírodních léčiv zahrnuje také různorodé terapie, jako je malířství, logopedie, muzikoterapie a také eurytmická terapie, což je forma vědomé pohybové terapie.

Založení kliniky a léčebného domu, které existují dodnes

V roce 1920 zakoupila pozemek v Arlesheimu, kde v příštím roce otevřela vlastní kliniku Klinisch-Therapeutisches Institut respektive Klinicko-terapeutický ústav. Do ústavu nastoupila řada dalších lékařů a v následujících letech postupně rostl jako první centrum antroposofické medicíny.

Ita Wegmanová dále založila terapeutický domov pro mentálně postižené děti, Haus Sonnenhof v Arlesheimu. Přibližně ve stejné době spoluzakládala principy antroposofické medicíny a společnost Weleda s Rudolfem Steinerem a Oskarem Schmiedelem.

Kolem roku 1923 ji Rudolf Steiner požádal, aby se připojila k výkonné radě nově vytvořené Antroposofické společnosti v Goetheanu ve švýcarském Dornachu. Stala se také ředitelkou lékařské sekce výzkumného centra v Goetheanu. 

Spolupráce s Dr. Rudolfem Steinerem

Osudové rány, včetně předčasné smrti snoubence, nasměrovaly Itu na cestu celoživotního hledání duchovního uvědomění a vyššího významu. Když se v roce 1902 seznámila s Dr. Rudolfem Steinerem, stala se jednou z jeho nejbližších studentů a začala spolu s ním formovat základy antroposofické medicíny. Při prosazování antroposofického hnutí úzce spolupracovala s lékaři, studenty medicíny, lékárníky, zdravotními sestrami, pedagogy a výzkumnými pracovníky. Byla povzbudivá i náročná. V roce 1921 založila spolu s Rudolfem Steinerem a chemikem Oskarem Schmiedem společnost Weleda.

Ita Wegman vyvíjela přírodní léčebné a kosmetické produkty, pořádala kurzy a odborné konference pro lékaře i zdravotní sestry, přednášela a založila několik terapeutických ústavů. Byla první silnou ženou Weledy a zakořenila potřebu pracovního prostředí, ve kterém vizionářské, kreativní a moderní ženy mohou a chtějí přispět hluboko v hodnotách společnosti. Přibližně 70 % současných zaměstnanců Weledy tvoří právě ženy, a to včetně vedoucích pozic.

Životní milníky Ity Wegman

Ita Wegman žila v době velkých změn. A i ona sama svými nápady a revolučními myšlenkami přispěla světu.

1876 – Ita Wegman, rodným jménem Maria Ita Wegman, se narodila 22. února v Západní Jávě (dnešní Indonésii) jako druhá ze šesti dětí holandské koloniální rodiny.

1900 – v době rychlé industrializace se Ita stěhuje do Evropy, kde studuje fyzioterapii a masážní techniky.

1902 – v Berlíně se seznamuje s Dr. Rudolfem Steinerem a brzy se stane součástí vnitřního kruhu jeho studentů antroposofie.

1906 – skládá přijímací zkoušky na lékařskou univerzitu ve švýcarském Curychu, která jako jedna z prvních přijímá ženy, a začíná studovat medicínu.

1911 – ukončuje studium a následně pracuje jako odborná asistentka v nemocnicích ve městech Winterthur a Liestal. Rozšiřuje svou specializaci o obor gynekologie.

1912 – otevírá vlastní lékařskou praxi v Curychu.

1917 – ve spolupráci s Rudolfem Steinerem vyvíjí lék k léčbě rakoviny Iscar, který obsahuje výtažek z jmelí. Časem se z něho stává preparát Iscador, který je schválen pro léčbu rakoviny v Německu a mnoha dalších zemích. 

1921 – v Arlesheimu otevírá první Klinicko-terapeutický ústav, který funguje dodnes. S Rudolfem Steinerem zde zavádí do praxe antroposofickou medicínu a pokračuje ve vývoji svých vlastních terapeutických metod.

1921 – zrození Weledy: společnosti Futurum AG a Der kommende Tag AG se rozhodly sloučit a společně založit společnost Internationale Laboratorien AG. V roce 1928 se společnost přejmenovává na Weledu.

1922 – Ita zakládá v Arlesheimu terapeutický domov Haus Sonnenhof pro děti s mentálním postižením.

1925 – vychází její kniha o antroposofické medicíně „Základy pro rozšíření léčebného umění podle poznatků duchovní vědy“, kterou napsala společně s Rudolfem Steinerem (kniha je přeložena do angličtiny v roce 1938).

1925 – spoluzakládá a po smrti Rudolfa Steinera přebírá vedení lékařských oborů „Svobodné vysoké školy pro duchovní vědu“ v monumentální stavbě Goetheanum ve švýcarském Dornachu. Nadále iniciuje a dohlíží na založení mnoha antroposofických lékařských a terapeutických institucí po celém světě.

1943 – Ita Wegman umírá ve věku 67 let ve švýcarském Arlsheimu, pohřbena je v Asconě.

Zpět v čase

Ředitelem Weledy po 35 let

Oskar Schmiedel je stále znám jako příkladný farmaceutický průkopník. Byl to on, kdo založil antroposofickou laboratoř a zahájil výrobu kosmetických a farmaceutických výrobků.

Oskar Schmiedel

Metoda celosvětového výzkumu

Antroposofii založil filozof a přírodní vědec Rudolf Steiner společně s podobně smýšlejícími kolegy. Jeho dopady můžete vidět každy den ve firmě Weleda.

Antroposofie

Muž s vizí

Duchovní a filozofický zakladatel Weledy. Jeho vizí byl nový léčebný proces, který následoval od antropologických předpokladů až po konkrétní léky a výrobu léčiv.

Rudolf Steiner