Produkty Weleda jsou klimaticky neutrální díky kompenzaci a redukci emisí

Od října roku 2022 jsme se dobrovolně rozhodli, že se všechny výrobky společnosti Weleda AG a skupiny Weleda stanou klimaticky neutrálními* prostřednictvím kompenzace a snižování emisí.

* Pojem klimatická neutralita „obsahuje prohlášení, že výrobek, který je s ní propagován, má vyváženou bilanci CO2“ (Rozsudek Krajského soudu (OLG) ve Šlesviku z 30. června 2022 – 6 U 46/21).

Vyhnout se – snížit - kompenzovat: Co to znamená?

1. Zamezení a snížení emisí souvisejících s výrobky

Ve Weledě se řídíme třemi nejdůležitějšími klimatickými opatřeními: „vyhnout se – snížit – kompenzovat“. Jsme ale přesvědčeni, že je tato kompenzace pro klima naší planety prospěšná jen tehdy, pokud se co největší množství emisí omezí a sníží již ve fázi výroby produktů. 

Společnost Weleda AG a skupina Weleda se v posledních letech zaměřuje na důsledné snížení své celosvětové klimatické stopy. A to především prostřednictvím četných opatření k omezení a snížení emisí, která jsou přizpůsobena různým výrobním a administrativním stránkám. Příkladem může být:

 • Švýcarsko: 100 % tepelné energie pořízené v pobočce v Arlesheimu v kalendářním roce 2021 bylo vyrobeno spalováním lesní štěpky.
 • Švýcarsko: Společnost Weleda AG v Arlesheimu zvýšila od června 2021 využívání bioplynu z 10 % na 100 %.
 • Německo: Weleda AG zvýšila od září 2021 využívání bioplynu ve svém závodě ve Schwäbisch Gmündu z 10 % na 20 %.
 • Švýcarsko: V Arlesheimu byl nainstalován nový chladicí systém na přírodní chladivo R290 (propan).
 • Celosvětově: Podíl recyklovaných materiálů použitých v primárních a sekundárních obalech přírodní kosmetiky Weleda se v roce 2021 ve srovnání s předešlým rokem zvýšil o 8 %.
 • Německo: V závodě ve Schwäbisch Gmündu, který provozuje fotovoltaický systém, pochází 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů.
 • Švýcarsko: 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů využívá také závod v Arlesheimu, který provozuje fotovoltaický systém.
 • Švýcarsko: V Arlesheimu dochází ke sběru surovin a zbytků produktů pro fermentaci a výrobu bioplynu.
 • Švýcarsko: V roce 2021 darovala Weleda přebytečné hotové výrobky neziskové organizaci Tischlein deck Dich ve Winterthuru.
 • Nizozemsko: V nizozemském závodě je Weleda klimaticky neutrální (alespoň na úrovni scope 1 a 2) již od roku 2013. Mezi opatření patří používání 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů, instalace solárních panelů a využívání elektromobilů.
 • USA: Díky novému digitálnímu nástupnímu procesu došlo ke snížení počtu cest zaměstnanců.
 • Jižní Korea: Nová politika home office snížila dojíždění zaměstnanců a pomohla snížit také spotřebu energie a kancelářských potřeb.
 • Španělsko: Nová politika home office snížila dojíždění zaměstnanců a pomohla snížit také spotřebu energie a kancelářských potřeb. 
 • Austrálie: Australská pobočka Weleda využívá 100 % elektřiny a energie z obnovitelných zdrojů.
 • Francie: Všechny firemní vozy se spalovacími motory byly nahrazeny elektromobily. Také byl nainstalován nový, účinnější chladící systém.
 • Německo, Švýcarsko a Rakousko: Nová politika mobility kanceláří pomohla snížit dojíždění zaměstnanců a spotřebu energie a kancelářských potřeb.

Úspěchů za sebou máme mnoho, což nás motivuje jít ještě dál. V nadcházejících letech bude Weleda pokračovat ve zlepšování své přímé i nepřímé klimatické stopy prostřednictvím opatření a investic k zamezení a snížení emisí:

 • V Německu buduje společnost Weleda logistický areál s klimaticky neutrálním provozem. Od Německé rady pro udržitelné budovy již získala platinovou předcertifikaci.
 • Do roku 2025 chce Weleda zvýšit podíl biodynamicky pěstovaných surovin na 40 %. Cílem je podpořit formu zemědělství, která pomáhá důsledným vytvářením humusu vázat uhlík v půdě.
 • Weleda podporuje ochranu klimatu také ve svém dodavatelském řetězci. Jedním z příkladů je spolupráce s farmou Sekem v Egyptě. Dlouholetý partner společnosti Weleda dokázal přeměnit 680 hektarů egyptské pouště na úrodnou zemědělskou půdu.
Weleda spolupracuje po celém světě s nevládními organizacemi a iniciativami, jako je například Bio-Stiftung Schweiz (Švýcarská nadace pro ekologické zemědělství). Ta prostřednictvím svého Fondu úrodnosti půdy podporuje zdravé a klimaticky šetrné zemědělství.
680
hectares of land have been transformed into fertile farmland by the Sekem Farm in the Egyptian desert
40
percent is the target for our share of biodynamic raw materials by 2025

2. Výpočet stopy CO2 a certifikace výrobků skupiny Weleda po celém světě

Každý výrobek disponuje zbytkovou stopu CO2, a my ve Weledě počítáme tu naši společně s externími odborníky podle celosvětově uznávaných vědeckých standardů. S ověřením těchto výpočtů a certifikace bilance CO2 nám pomáhá TÜV Nord, zkušený a mezinárodně uznávaný certifikační orgán. Jeho norma TÜV NORD CERT TN-CC 020 vychází z mezinárodní normy ISO 14064-3.

 

 

Normu TN-CC 020 v anglickém znění si můžete prohlédnout na https://www.tuev-nord.de/fileadmin/Content/TUEV_NORD_DE/zertifizierung/tuev-nord-cert-standard-tn-cc-20e.pdf. Tato norma definuje požadavky na ověřování prohlášení o skleníkových plynech a uhlíkové neutralitě (tedy čistých nulových emisích uhlíku) pro různé subjekty společností TÜV NORD CERT GmbH (www.tuev-nord.de).

Při auditu vycházela TÜV Nord z klimatické bilance společnosti Weleda za rok 2021 (1. ledna 2021-31. prosince 2021). Podporu při výpočtu uhlíkové stopy společnosti Weleda v roce 2021 poskytla společnost Factor X (https://www.factorx.eu/).

Posouzení bylo založeno na principu „cradle-gate“ (od kolébky k bráně), které hodnotí výrobky od okamžiku, kdy jsou získány suroviny, přes moment, kdy opustí bránu továrny (společnosti Weleda), až po chvíli, v níž se dostanou na místo svého prvního určení (například k maloobchodníkovi). 

TÜV Nord

3. Kompenzace zbývajících emisí CO2

Abychom mohli své výrobky prohlásit za klimaticky neutrální, musíme kompenzovat také emise CO2, které zůstanou po omezení a snížení v oblasti odpovědnosti společnosti Weleda (od kolébky k bráně). Toho dosahujeme díky investicím do projektů na ochranu klimatu. Jejich kompenzační dopad je zpočátku předpokládán na ověřované období, poté je prognóza v rámci dalšího ověřovacího období přezkoumána a případně upravena. Současně s tím pracujeme také na dalším snižování naší uhlíkové stopy.

Ve Weledě podporujeme pouze klimatické projekty certifikované podle mezinárodních standardů. Mezi ně patří například VCS nebo Gold Standard, které jsou pravidelně auditovány. Důležité je pro nás také to, jestli dosahují skutečných, měřitelných a trvalých pozitivních účinků na klima. Při vyhledávání projektů spolupracujeme s nezávislými externími organizacemi. Investovat jsme se rozhodli především do projektů na ochranu přírody v brazilském deštném pralese, jehož rozloha se s každým rokem dramaticky zmenšuje. Tímto způsobem podporujeme nejen ochranu klimatu v užším slova smyslu, ale také biodiverzitu a zdraví půdy. Více informací o projektu naleznete na stránkách https://www.biofilica.com.br/en/jari-amapa-redd-project/

Jari/Amapá REDD+

Další projekt, který Weleda podporuje, se týká efektivních vařičů v Africe. Kromě ochrany klimatu pomáhá projekt podpořit zdraví a pohodu lidí tím, že investuje do místní výroby, distribuce a prodeje čistých a úsporných vařičů. Více informací naleznete na stránkách:

Efficient Cookstoves in Uganda

Projekty v Brazílii a Africe jsou jedním z nejcennějších příspěvků na cestě za udržitelným rozvojem. Kromě nich Weleda podporuje také iniciativy na ochranu klimatu, které však nevytváří žádné certifikáty. Tyto projekty jsou podrobně popsány ve výročí zprávě společnosti Weleda a zprávě o udržitelném rozvoji za rok 2021: https://weledaint-prod.global.ssl.fastly.net/binaries/content/assets/pdf/corporate/weleda_annual_and_sustainability_report_2021_korrigiert.pdf. Weleda v podpoře pokračuje i v roce 2022, například spoluprací s Fondem úrodnosti půdy od Bio-Stiftung Schweiz (Švýcarské nadace pro ekologické zemědělství).    

Weleda Annual and Sustainability Report 2021