Naše hodnoty

Sedm základních zásad společnosti Weleda

Společnost Weleda je jedinečnou organizací – ekonomicky prosperující, přívětivou a oddanou blahu naší planety, životního prostředí a lidí. Do této role jsme dorostli přijetím sedmi základních zásad, které jsou neměnné, závazné pro každého, kdo s námi pracuje, a které jasně podporují způsob, jakým pracujeme. Rádi bychom se s vámi podělili o tyto zásady, abyste pochopili, kdo jsme a proč pracujeme tak, jak pracujeme.

1. Spravedlivé zacházení se zákazníky, partnery a dodavateli

Společnost Weleda demonstruje, že transparentnost a upřímná komunikace jsou základem věrné a efektivní spolupráce. Toto je podstatou obchodních vztahů společnosti Weleda po celém světě. Výsledkem je trvalé a spolehlivé spojení se zákazníky, dodavateli a partnery v řetězci.

2. Vedení a zaměstnanci pracují jako partneři

Zaměstnanci společnosti Weleda dávají své schopnosti do služeb společnosti a jsou vysoce oceňováni jako odborní pracovníci. Mají přehled o provozních procesech a strukturách a přebírají odpovědnost za své povinnosti. V důsledku toho se mohou podílet na procesech hodnocení a rozhodování, která jsou relevantní pro oblast jejich odpovědnosti. Obětavost všech našich zaměstnanců je zdrojem inovací pro rozvoj našeho podnikání.

3. Kvalita je nedílnou součástí

Přírodní suroviny pro výrobky Weleda jsou zpracovávány v rozlišených a citlivých pracovních procesech tak, aby látky a účinné složky mohly rozvinout svůj plný účinek. Holistický pohled na lidskou bytost, která se skládá z těla, duše, ducha a pochopení Země jako živého organismu spojeného s celým vesmírem, který tato antroposofie ztělesňuje, vytváří lepší pochopení přírodních látek, povah jejich účinků, a tím také přispívá k ucelenému chápání kvality. Vytváříme výrobky, které lidem poskytují hlubokou a ucelenou efektivitu a dávají jim zážitek mimořádné pohody. Náš neustálý vývoj vědeckých testovacích metod dále podporuje toto ucelené chápání kvality.

4. Spojování přírodních a duchovních věd ve výzkumu a vývoji

Pro společnost Weleda jsou lidské bytosti středobodem veškerého dění. Když společně s našimi partnery vyvíjíme a zkoumáme inovativní a průlomové výrobky a terapeutické přístupy, děláme to pro lidi. Tyto výrobky a přístupy vznikají díky přírodním a humanitním vědám a umožňují společnosti Weleda otevřít moderní perspektivy pro holistické chápání nemoci, zdraví a péče.

5. Vysoké normy ochrany životního prostředí

Zdroje Země jsou omezené. Kvůli lidským bytostem a přírodě ji musíme chránit. Tuto odpovědnost bereme vážně a stanovujeme vysoké normy ochrany životního prostředí. Udržitelnost pro nás znamená péči o přírodní zdroje a jejich zachování.

6. Etické a hodnotové obchodní praktiky

Po celou dobu naší existence usilujeme o korporátní cíle vycházející ze zakládající myšlenky naší společnosti: lidské bytosti v jejich osobním rozvoji, individuální péče, podpora a obnova zdraví, potřeba tělesné pohody a vyváženého způsobu života.

Pochopení našeho podnikání určuje obchodní orientaci společnosti Weleda, která bude i nadále vodítkem a hybnou silou všech našich činností. Ceny produktů a služeb společnosti Weleda nespočívají jen v posilování naší základny vlastního kapitálu, ale berou také v potaz zájmy našich zákazníků, dodavatelů a investorů. Společnost Weleda se v rámci svých schopností podílí na kulturních iniciativách, které posilují postavení lidí.

7. Kulturní rozmanitost jako inspirující síla

Skupina Weleda je zastoupena v mnoha zemích a trzích po celém světě. To vytváří kulturní rozmanitost, kterou považujeme za inspirující a vlivnou.

Historicky se společnost Weleda rozrostla ze samostatných podnikatelských iniciativ, které se spojily do korporátní skupiny působící v rámci jednotného řízení. Představenstvo a vedení skupiny Weleda vykonávají své řídící povinnosti v zájmu úspěšného rozvoje celé skupiny. Jednotné etické a podnikové normy, normy kvality, tržní a funkční strategie politiky jsou závazné pro celou skupinu Weleda.

Weleda dnes

To, co začalo v malé kůlně ve Švýcarsku, je nyní globální společností s 2000 zaměstnanci v 50 zemích.

Více o Weledě