Laureth sulfosukcinát disodný

Disodium Laureth Sulfosuccinate

Laureth sulfosukcinát disodný  podporuje mycí schopnosti, dokáže smíchat dvě normálně nesmíchatelné látky (voda a olej). Jako povrchově aktivní látka má schopnost zvýšit rozpustnost ve vodě další povrchově aktivní látky a po umytí zanechává pokožku i vlasy čisté a jemné. 

Přehled složek

Výrobky obsahující tuto ingredienci