Ratanha

Arequipa, Peru
Map of Peru - Ratanhia

Ratanha udržitelně získávaná v Andách – používaná v produktech ústní hygieny

Ratanha (latinsky krameria lappacea) je na první pohled docela nenápadný keř rostoucí v nehostinné krajině kolem města Arequipa na jihu Peru. Tato rostlina prospívá v drsných podmínkách panujících v pohoří Andy a její rozložitý, rozvětvený kořenový systém slouží jako ochrana před erozí slabé vrstvy suché horské půdy.
Ratanha už více než padesát let hraje důležitou roli v produktech péče o dutinu ústní od Weledy a je pro jejich účely udržitelně získávána sběrem ve volné přírodě.

 

Nejprve bylo naším cílem pěstování této divoké rostliny. Profesorka botaniky Fatima Caceres z Univerzity v Arequipě a němečtí vědci prof. Dr. Max Weigend a Nicolas Dostert spustili projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), v rámci kterého zkoumali, jestli se ratanha dá úspěšně množit a pěstovat. V první fázi projektu trvající do roku 2006 se ukázalo, že pěstování této rostliny nepřipadá v úvahu z dvou důvodů: daří se jí pouze při interakci s hostitelskou rostlinou, od které přijímá vodu a výživné soli, což znamená,že její pěstování by vyžadovalo přítomnost dalších druhů rostlin na jednom poli, a to je v praxi téměř nemožné. Druhou překážkou jsou specifické biologické procesy probíhající v této rostlině – roste totiž extrémně pomalu. Do velikosti vhodné pro sklizeň doroste za sedm až patnáct let, a proto by snahy o investice a údržbu polí s ratanhou byly příliš složité a nepraktické.

Pod tlakem celosvětového trhu

Weleda musela překonat i další problémy. Jelikož je ratanha jako léčivá rostlina na celosvětovém trhu opravdu ceněná, je ve velkém ohrožení. V rámci světového trhu se každý rok spotřebuje nejméně sedmdesát tisíc druhů rostlin a sklizeň půl miliónu tun léčivých rostlin. Ty se prodávají ve světových ekonomických centrech přes nejasné obchodní kanály bez nároků na zúčastněné v tomto celosvětovém byznysu, aby byli transparentní a vyložili karty na stůl, což ovlivňuje nejen trh s ratanhou, ale také trhy s ostatními rostlinnými druhy.

            

Podle oficiálních čísel se z Peru ročně vyveze kolem čtyřiceti tun ratanhy, z čehož jedna tuna putuje do Weledy, ale spousta zdrojů není transparentní. Weleda se proto v roce 2002 rozhodla stát součástí úmluvy o široké spolupráci na založení projektu zabývajícího se udržitelným získáváním surovin – společně s institutem „INRENA“, vědci, sběrači, dealery a německou Společností pro mezinárodní spolupráci (GIZ).

Útočiště pro divoké rostliny

Díky této spolupráci bylo možné vytvořit útočiště o rozloze dvou tisíc hektarů v regionu Arequipa, které slouží pro udržitelný sběr rostlin ve volné přírodě. Za použití tří vzorkových políček byl vytvořen inventář rostlin, aby se prozkoumal proces přirozené regenerace a roční vzorec růstu ratanhy. Výsledky těchto studií vytvořily základ strategií pro udržitelný sběr ve volné přírodě. Nejprve se sklízela pouze část kořene, ale vědci a kupci postupně vyvinuli neuvěřitelně jednoduchou metodu – sběrná plocha byla rozdělena na pět sektorů a v každém z nich se sklízí každá pátá rostlina včetně kořene. Při sklizni sběrači rovnou do narušené půdy sází semínka ratanhy, aby zajistili obnovu rostliny. Dlouhodobá pozorování a analýzy ukázaly, že tato cílená obnova populace ratanhy funguje dobře a chrání se díky ní budoucnost této pozoruhodné rostliny.

                

Tento projekt, v jehož rámci Weleda se svými partnery z Německa a Peru spolupracuje už téměř deset let, zajišťuje úrodu ratanhy, která je velmi důležitá pro naše produkty dentální péče. V provincii Chuquibamba se sklidí tuna sušeného kořene ratanhy. Tato rostlina se zde sklízí v souladu s konceptem udržitelného sběru a zpracovává se v Evropě. Sběrači dostávají předem domluvený a férový plat, který je důležitou součástí jejich obživy. Weleda má od nich zajištěnou transparentní a udržitelnou zásobu suroviny a může využívat cenné znalosti získané v rámci tohoto partnerství pro podporu rozvoje dalších projektů.

 

Úsilí, které jsme do tohoto projektu vložili, a podpora našich partnerů nejsou bez povšimnutí. Peruvijské úřady pro ochranu přírody mají v úmyslu uzákonit „metody udržitelného sběru“ pro vývoz ratanhy. To znamená, že jen ty společnosti, které budou ratanhu sbírat udržitelným způsobem, ji budou moci z Peru vyvážet. V blízké budoucnosti by tato strategie mohla být uplatněna i na další léčivé rostliny, což by byl zásadní krok k zachování biodiversity.

Poznejte další z našich projektů

Jedinečná rostlina vyrovnávající vlhko a sucho

Kosatec v Itálii

Starověká rostlina, která probouzí vnitřní sílu a bojuje proti únavě

Rozmarýn ve Španělsku