Arnika

Karpaty, Rumunsko
Map of Romania - Arnica

Nadějné vyhlídky

Biodiverzita. Sklizeň je velkou událostí, kdy se všichni vrací zpět do svých vesnic ve vzdáleném pohoří Apuseni v Karpatech. Léčivé vlastnosti arniky z ní dělají ceněnou ingredienci do tradičních léčiv. V pohoří Apuseni arnika také pomáhá bojovat s chudobou místních obyvatel – a oni se na oplátku starají o to, aby přežila.

Za zvonění zvonků zpoza rohu vyjíždí dřevěný povoz tažený koňmi. Na něm jsou naloženy těžké dřevěné klády připevněné provazy. Povoz pozvolna míjí skromné šedé domky ze dřeva a vesničany, kteří kupí seno. Když se povoz zastaví, lidé ustanou ve své činnosti a dají se do řeči.

Dlážděnou cestu do Getharu postavili teprve nedávno, je to jen dva roky zpátky. Florin Pacurar tu žije během léta. Tento 38letý učitel vyučuje údržbu   travnatých ploch na Univerzitě v Cluj-Napoca a vede projekt Ecoflora, který studuje rostliny v regionu a snaží se podporovat používání léčivých rostlin jakožto cenných přírodních zdrojů Rumunska. Přišel sem před téměř patnácti lety, aby dokončil svou disertaci. Dnes tu vlastní dva dřevěné               domky, kde ubytovává pracovníky a studenty během sezóny arniky.

Arnika by mohla být pro místní obyvatelstvo záchranou

Před budovou projektu čeká skupinka studentů, kteří navštěvovali Florinův seminář na univerzitě. Zatímco pomalu přichází k domu, profesor jim vypráví o lučních rostlinách. Pro místní obyvatele nejdůležitější rostlina kvete jasně žlutými květy a její lístky u země tvoří zelené růžičky: Arnica montana. Její léčivé vlastnosti z ní dělají ceněnou ingredienci do tradičních léčiv. V pohoří Apuseni arnika také pomáhá bojovat s chudobou místních obyvatel – a oni se na oplátku starají o to, aby přežila.

Na pahorcích a úbočích rumunských Karpat, včetně pohoří Apuseni, roste obrovské množství divoké arniky. Tato rostlinka je ovšem velmi citlivá. Pokud se na louce pase příliš mnoho krav nebo pokud zemědělci používají chemická hnojiva, arnika okamžitě reaguje na změnu půdy a ztratí se. Je velice vrtkavá a daří se jí pouze na přirozených loukách. Přestože se arnika dá kultivovat, v umělých podmínkách se pěstuje poměrně špatně, a pokud chceme zachovat biodiverzitu a přirozené podmínky, je volný sběr pro místní region zásadní.

Léčivý dotek arniky

Divoká arnika je vzácný poklad. Tato léčivka se slunečně žlutými kvítky je velice citlivá a daří se jí pouze na přirozených loukách. V pohoří Apuseni v Jižních Karpatech můžete taková luka ještě stále najít.

Malé, sluncem ožehané dřevěné budovy se choulí mezi smrky v údolích rozeklaného pohoří Apuseni. Spousta mladých lidí své vesnice opustila v honbě za zářivější budoucností. Ale sklizeň arniky pro společnost Weleda je přivádí zpět.

Společně se zemědělci Weleda podporuje projekt udržitelného sběru arniky ve volné přírodě v nejhustěji obydlené části Karpat. Sběrači prochází adekvátním proškolením, aby s rostlinkami arniky uměli správně zacházet.

Zemědělci ví přesně, co během sklizně arniky hledat: do bavlněných sběrných vaků by se měly dostat jen zcela otevřené květy s velmi krátkým stonkem. Na rostlince musí zůstat alespoň jeden květ, aby vykvetla i další sezónu.

Kromě trávy a sena toho apusenským zemědělcům louky moc nepřináší. Ale pokud zde roste arnika, louka nabídne další zdroj příjmů – a její majitel má další motivaci, proč ji nechat v původním a přirozeném stavu.

Zemědělci sklidí z nehnojených horských luk v pohoří Apuseni kolem pěti tisíc kilogramů čerstvých květů arniky za sezónu – tedy kolem jednoho tisíce kilogramů květů v suchém stavu.

Očištěné květy se na přepravu a zpracování připravují správným sušením. Rozprostřou se na jemně vytkávané rámy, které jsou skládány na sebe do speciálně navržené pece.

Úroda arniky rok od roku zlepšuje životy obyvatel pohoří Apuseni. Příkladem může být právě Florin Pacurar, který sem před lety přišel jako student a dnes vlastní dva dřevěné domy, kde během letní sklizně ubytovává mladé pracovníky.

Arnika dává vidinu lepší budoucnosti také Marinelle Negreaové a její rodině. Marinella doufá, že díky penězům, které vydělá během sklizně, bude moct svoji dceru poslat na univerzitu.

Úroda arniky dává lidem v regionu naději – a zajišťuje výskyt divoké arniky. Každé léto.

Najde se tu nějaká práce pro mého syna?

„Chceme vytvořit model, na kterém lidé v regionu uvidí, co všechno je možné,” říká Florin. Levná pracovní síla a levné suroviny by neměly být tou hlavní motivací, místo toho bychom se měli zaměřit na jejich udržitelné využívání, férové pracovní podmínky a rovnocennost.Florin trvá na dodržování správných zemědělských a sběračských praktik, které zaručují udržitelné sklízení a zpracování vedoucí k výrobě kvalitního produktu.

Aby dosáhli svých cílů, Florin a jeho němečtí kolegové každý rok pořádají školení pro místní sběrače. Brožura se zjednodušenými ilustracemi ukazuje ideální metodu udržitelného sběru arniky.

Spousta lidí se vrací do svých vesnic, aby pomohli se sklizní arniky. Léto stráví prací na vysoce položených pastvinách a žijí v prostých chatkách. Když Florin projíždí plošinou Calineasa, někdy na něj mávnou, aby se s nimi na chvíli zastavil. “Měl už byste nějakou práci pro mého syna?”, ptá se starší žena stojící u plotu. „Začneme v nadcházejících dnech,” odpovídá Florin. Zdejší lidé už znají hodnotu místní přírody.

Když sběrači začnou se sběrem, je evidentní, že každý má svou vlastní techniku. Marinella Negrea například používá k uštípnutí hlavičky květu palec a ukazováček. Pracuje rychle a používá obě ruce najednou. “Když vím, že už je arnika v rozkvětu, jsem tak nedočkavá, že ani dospat  nemůžu,” říká Marinella. Její životní příběh je typický pro tento region. Odešla ze školy, když jí bylo čtrnáct let, a v sedmnácti se vdala. Dnes je Marinelle 32 let a má třináctiletou dceru. „Chci, aby moje dcera šla na univerzitu a dostala se odsud.”

Pomoc lidem i přírodě

Když se slunce skryje za vrcholky smrků, v projektovém domě se začíná pracovat. Florinovi studenti pomáhají zpracovávat sklizenou arniku. Jeden z nich vyprazdňuje pytle naplněné květy na stůl s kovovým povrchem a všichni postupně vytřídí malé kamínky a nevhodné květy. Očištěné květy potom rozprostřou na jemně vytkávané sítě, které nakupí na sebe a vloží do sušičky.

Sklizeň započala, což znamená, že následující týdny budou pro Florina a jeho spolupracovníky obzvlášť vyčerpávající, jelikož je čeká práce od rozednění do soumraku. Zároveň to ovšem znamená, že jejich koncept vážně funguje: udržitelný volný sběr divokých rostlin pomáhá lidem i přírodě. Je náročné přesvědčovat mladé lidi, že v této oblasti na ně čeká dobrá budoucnost. A co víc, s postupem času bude stále důležitější udržovat přirozený habitat arniky za pomoci těch správných iniciativ. Ale pokud lidé uvěří, že drobné žluté kvítky arniky, kterými letos místní louky oplývají, v sobě skrývají nadějné vyhlídky, obavy nejsou na místě.

Poznejte další z našich projektů

Mandle ve Španělsku

Jeden z nejjemnějších, nejvzácnějších olejů pro citlivou pleť

Mandle ve Španělsku

Měsíček v Německu

Zářivé, jemné květy všestranně používané pro léčbu poranění a zánětů

Měsíček v Německu